Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of services to undertake a cleaning contract for the Development Bank of Wales
Cyhoeddwyd gan: Development Bank of Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau: 22/03/19
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Development Bank of Wales ("DBW") is seeking to appoint a company to undertake a cleaning contract for its Cardiff office.
Further information can be obtained from the attached Service Briefing and Guidance document.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Development Bank of Wales

Risk, Legal & Compliance, Development Bank of Wales, 1 Capital Quarter,

Cardiff

CF10 4BZ

UK

Sarah Patnett

+44 2920338134

sarah.patnett@developmentbank.wales

+44 2920338101
www.developmentbank.wales
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Development Bank of Wales

Development Bank of Wales, 1 Capital Quarter, Tyndall Street,

Cardiff

CF10 4BZ

UK


+44 2920338100

procurement@developmentbank.wales

+44 2920338101
www.developmentbank.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of services to undertake a cleaning contract for the Development Bank of Wales

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The Development Bank of Wales ("DBW") is seeking to appoint a company to undertake a cleaning contract for its Cardiff office.

Further information can be obtained from the attached Service Briefing and Guidance document.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=89637

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

90910000 Cleaning services
90919000 Office, school and office equipment cleaning services
90919200 Office cleaning services
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     08 - 03 - 2019  Amser   14:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 04 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:89637)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
11/02/19 10:37Provision of Services to undertake a cleaning contract for DBW

There appears to be an issue with accessing the documentation on etenderwales. Could you please try following this information:

The Invitation to Tender (itt) documentation can be accessed via

https://etenderwales.bravosolution.co.uk.

- The first person from your Organisation to use the Platform will be required to register on behalf of the Organisation.

- Registration involves accepting a User Agreement, and providing basic information about your Organisation and about the User performing the Registration.

- The User who performs the Registration becomes the Super User for the Organisation.

- On registering on the Platform the Super User will select a username and will receive a password.

- The Password will be sent by e-mail to the e-mail address that was specified in the User Details section of the Registration page.

- In order to log-in to the Platform please enter your Username and Password.

- Note: If you forget your Password then visit the homepage and click "Forgot your password?"

- Registration should only be performed once for each Organisation.

- If you think that someone in your Organisation may have already registered on this Platform then you must not register again.

- Please contact the person who Registered (i.e. the Super User) in order to arrange access to the Platform.

- Contact the Helpdesk immediately if you are unable to contact the Super User (for example if they have left your Organisation).

HOW TO FIND THE ITT:

- Once logged in you must click on 'itts Open to all Suppliers'.

- The etender references for this framework are:

[itt_72962] The provision of consultancy services to undertake an annual pay and benefits review.

A tender response which is compliant with the requirements of the itt must be submitted by all Tenderers:

[itt_72962]- Click on the title to access summary details of the itt. If you are still interested in submitting a tender, click the 'Express an Interest button'.

This will move the itt from the 'Open to all Suppliers' area to the 'My itt's' on the home page.

- You will then see the full details of the itt in the qualification and technical envelopes along with any relevant documents in the 'Attachments' area.

If you have any queries regarding the requirements please message using the e-tenderwales message portal. If you are seeking help on using the etenderwales system please email the bravo solutions

helpdesk at help@bravosolution.co.uk or 0800 3684852


Neither DBW nor any of their agents or advisors will be responsible for, or liable for, any costs and expenses incurred by organisations participating in the procurement process and responding to the itt. DBW reserves the right at any time without notice and without liability to any bidder to: (i) withdraw from and/or abandon and/or defer the procurement process; and (ii) not to award any contract as a result of the procurement process.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=62564


07/03/19 09:33Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 08/03/2019 14:00 to 22/03/2019 14:00.

We are awaiting TUPE information and have extended the deadline to allow time for the incumbent to respond and for bidders to finalise their pricing.
Prif Gyswllt: sarah.patnett@developmentbank.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: procurement@developmentbank.wales

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90910000Cleaning servicesCleaning and sanitation services
90919200Office cleaning servicesOffice, school and office equipment cleaning services
90919000Office, school and office equipment cleaning servicesCleaning services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru