Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Creu ardal Gaffi a Champfa newydd yng Nghanolfan Gymynedol Aber-fan.
Cyhoeddwyd gan: Merthyr Tydfil County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau: 22/02/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tuduil yn edrych am gontractiwr profiadol a chymwys i greu ardal gaffi a champfa newydd yng Nghanolfan Gymunedol Aber-fan, Aber-fan, Merthyr Tudful.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Eiddo Corfforaethol, Uned 5,, Parc Busnes Triongl, Pentrebach,,

Merthyr Tudful

CF48 4TQ

UK

Chris Jones

+44 1685725000


http://www.merthyr.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Creu ardal Gaffi a Champfa newydd yng Nghanolfan Gymynedol Aber-fan.

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tuduil yn edrych am gontractiwr profiadol a chymwys i greu ardal gaffi a champfa newydd yng Nghanolfan Gymunedol Aber-fan, Aber-fan, Merthyr Tudful.

NODYN: Mae’r awdurdod yn defnyddio eDendro Cymru i gynnal y broses gaffael hon. I gael rhagor o wybodaeth mynegwch eich diddordeb ar GwerthwchiGymru ar https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=89627

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45212423 Cafeteria construction work
45453100 Refurbishment work
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Cwmpas y contract yw ail-leoli’r caffi presennol i ardal y gampfa ac ail-leoli ardal y gampfa bresennol i ardal y caffi.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Mae amodau’r cyfranogiad wedi eu cynnwys yn etenderwales.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

MTCBC/PS/ACC/CR 2019

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     22 - 02 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   04 - 03 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:89627)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45212423Cafeteria construction workConstruction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants
45453100Refurbishment workOverhaul and refurbishment work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru