Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Balcony/Decking yn Canolfan Ymwelwyr CNC - Bwlch Nant yr Arian
Cyhoeddwyd gan: Natural Resources Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau: 04/03/19
Amser Cau: 13:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae’r pryniant hon er mwyn ailosod a helaethiad o’r decin pren yng Nghanolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian. Mae’r prosiect yn cynnwys y camau gwaith canlynol:
Diddymu:
Diddymu decin pren presennol gan gynnwys yr is-strwythyr;
Gweithredu decin sustem newydd:
Sustem decin newydd gydag ôl troed mwy na’r decin presennol, er mwyn gallu defnyddio i ddigwyddiadau. Mi fydd angen gwaith adeileddol i ymgymryd yr uchod.
Gwaith ychwanegol:
Hefydd mi fydd yna waith cysylltiol ychwanegol, sef;
Cylchu i feiciau
Triniaeth llawr di-Hylosg I’r arwynebedd barbeciw
Cysgod canopi defnydd tynnu’n ôl i’r agoriad ar y brîf godiad
Delltwaith wedi ei gynnwys i’r cynllun er mwyn rhoi dull cost effeithiol i ddiogelu rhag y tywydd.
Mae’r ansawdd angen bod cryfder digonol gyda gwydnwch er mwyn gallu digwyddiadau gael eu cynnal arno a bod y radd y pren a’r cynllun yn dderbyniol i’r rheolaeth adeiladu briodol.
Mae’r Gwaith angen cydymffurfio gyda rheolaeth adeiladu a phenderfyniadau swyddfa cynllunio.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Natural Resources Wales

Procurement , Ty Cambria House, 29 Newport Road,

Cardiff

CF24 0TP

UK

Jana Paulova

+44 3000653000


http://naturalresourceswales.gov.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Balcony/Decking yn Canolfan Ymwelwyr CNC - Bwlch Nant yr Arian

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae’r pryniant hon er mwyn ailosod a helaethiad o’r decin pren yng Nghanolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian. Mae’r prosiect yn cynnwys y camau gwaith canlynol:

Diddymu:

Diddymu decin pren presennol gan gynnwys yr is-strwythyr;

Gweithredu decin sustem newydd:

Sustem decin newydd gydag ôl troed mwy na’r decin presennol, er mwyn gallu defnyddio i ddigwyddiadau. Mi fydd angen gwaith adeileddol i ymgymryd yr uchod.

Gwaith ychwanegol:

Hefydd mi fydd yna waith cysylltiol ychwanegol, sef;

Cylchu i feiciau

Triniaeth llawr di-Hylosg I’r arwynebedd barbeciw

Cysgod canopi defnydd tynnu’n ôl i’r agoriad ar y brîf godiad

Delltwaith wedi ei gynnwys i’r cynllun er mwyn rhoi dull cost effeithiol i ddiogelu rhag y tywydd.

Mae’r ansawdd angen bod cryfder digonol gyda gwydnwch er mwyn gallu digwyddiadau gael eu cynnal arno a bod y radd y pren a’r cynllun yn dderbyniol i’r rheolaeth adeiladu briodol.

Mae’r Gwaith angen cydymffurfio gyda rheolaeth adeiladu a phenderfyniadau swyddfa cynllunio.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=88780 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44100000 Construction materials and associated items
44112000 Miscellaneous building structures
44210000 Structures and parts of structures
44230000 Builders carpentry
44232000 Timber roof trusses
45000000 Construction work
45100000 Site preparation work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45210000 Building construction work
45340000 Fencing, railing and safety equipment installation work
45400000 Building completion work
100 DU - Holl
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Gymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Timber must be FSC Certified.

Further compliance with following:

The works must comply with the planning application and building regulations.

Health and Safety at Work etc Act 1974

Management of Health and Safety at Work Regulations 1999

Construction (Design and Management) Regulations 2015

Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998

Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 2013

Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (As amended)

Wildlife and Countryside Act 1981

Waste management regulations 2011

NRWs timber procurement policy

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     04 - 03 - 2019  Amser   13:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   29 - 03 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Welsh

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:88780)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44230000Builders carpentryStructural products
45400000Building completion workConstruction work
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work
44100000Construction materials and associated itemsConstruction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45340000Fencing, railing and safety equipment installation workBuilding installation work
44112000Miscellaneous building structuresConstruction materials
45100000Site preparation workConstruction work
44210000Structures and parts of structuresStructural products
44232000Timber roof trussesBuilders carpentry
45200000Works for complete or part construction and civil engineering workConstruction work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Gymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
08/02/19 Part 2_BNYA Decking_M&W Specification Part 2 - Materials & Workmanship Specification325.47 KB15
08/02/19 Appendix 2_Timber procurement requirements Appendix 2 - NRW Timber Policy234.64 KB9
08/02/19 A001 Block Plan Block plan171.42 KB12
08/02/19 A002 Existing deck layout Existing Decking Layout222.70 KB14
08/02/19 A003_rev1 Outline deck layout Proposed Decking Layout (Outline/setting)207.80 KB16
08/02/19 A004_rev1 Deck layout Proposed decking layout 2185.17 KB18
08/02/19 A005_rev1_Guarding Guarding details47.22 KB15
08/02/19 A006 Services Known services229.99 KB9
08/02/19 A007_Section Sections (existing/proposed)20.03 KB10
08/02/19 18318-01-TIMBER DECK LAYOUT, SECTIONS AND BASE-REV03 Timber Deck Layout - Sections and Base544.53 KB17
08/02/19 18318-02-TIMBER DECK DETAILS-REV01 Timber Deck Details378.03 KB12
08/02/19 18318-03-BICYCLE BARRIER DETAIL & INDICATIVE SHELTER-REV02 Bicycle barrier detail & Indicative shelter449.42 KB10
08/02/19 18318-04-TIMBER SHELTER PLAN, SECTIONS AND DETAILS-REV01 Timber shelter plan, Sections and details185.02 KB9
08/02/19 18318-05-TYPICAL FASCIA BROAD FIXING DETAIL & PARASOL BASE DETAIL-REV01 Typical Fascia Board Fixing Detail & Parasol base detail211.64 KB9
08/02/19 SK02 Parasol foundations Parasol Base detail (Indicative)187.34 KB10
08/02/19 Gmap - 350449-01 Topographical survey showing location of underground services (Site)2.61 MB9
08/02/19 Appendix A_BNYA Decking final CDM Appendix A - Pre construction NYA CDM46.81 KB10
08/02/19 BNYA Decking_ECSE short contract CEFA 2_rev1 BNYA NEC 3 ECSC Short contract152.96 KB11
08/02/19 BNYA DECKING_Front page&contents_rev2 BNYA Decking Front pages & Content87.15 KB10
08/02/19 Part 3_BNYA Decking_SCHEDULE OF WORKS_MAIN SUMMARY_Part 1 collection_rev1 Part 3 Schedule of Works main summary and collection43.95 KB18
08/02/19 Part 1BNYA Decking Works Info Part 1 Works Information70.54 KB13
08/02/19 Appendix 3_FireRite Fire Safety Report Appendix D - FireRite Fire report304.91 KB9
08/02/19 ITT NYA Balcony_FINAL ITT_NYA Balcony (bidder must complete and return PART C Bidders response)7.04 MB15

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru