Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: School bus contracts - 481, 482 and 483
Cyhoeddwyd gan: Isle of Anglesey County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau: 11/03/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF02 Contract notice
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: To provide single decker vehicles fitted with seat belts to transport school children.
CPV: 34120000, 34120000.

Contract notice

Directive 2014/24/EU - Public Sector Directive

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting Change entity

I.1) Name and addresses

Isle of Anglesey County Council

Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni

Anglesey.

LL77 7TW

UK

Contact person: Iwan Cadwaladr

Telephone: +44 1248750057

E-mail: icxpl@anglesey.gov.uk

NUTS: UKL11

Internet address(es)

Main address: www.anglesey.gov.uk

Address of the buyer profile: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0369

I.3) Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge at:

www.sell2wales.gov.wales


Additional information can be obtained from the abovementioned address


Tenders or requests to participate must be sent electronically to:

www.sell2wales.gov.wales


Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at:

www.sell2wales.gov.wales


I.4) Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5) Main activity

Other: Transport

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

School bus contracts - 481, 482 and 483

II.1.2) Main CPV code

34120000

 

II.1.3) Type of contract

Services

II.1.4) Short description

To provide single decker vehicles fitted with seat belts to transport school children.

II.1.5) Estimated total value

Value excluding VAT: 225 000.00 GBP

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: No

II.2) Description

II.2.2) Additional CPV code(s)

34120000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL11

II.2.4) Description of the procurement

To provide 3 single decker vehicles fitted with seat belts to transport school children.

II.2.5) Award criteria

Criteria below:

Price

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 04/03/2019

End: 04/10/2019

This contract is subject to renewal: Yes

Description of renewals:

The contract will then be reviewed annually up to and including 30th September 2022.

II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited

II.2.10) Information about variants

Variants will be accepted: No

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation

III.1.2) Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents


III.1.3) Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents


III.2) Conditions related to the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Open procedure

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

IV.2) Administrative information

IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 11/03/2019

Local time: 12:00

IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

EN

CY

IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Date: 11/03/2019

Local time: 14:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence

This is a recurrent procurement: No

VI.3) Additional information

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=87371.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

(WA Ref:87371)

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Isle of Anglesey County Council

Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni

Anglesey.

LL77 7TW

UK

Telephone: +44 1248750057

Internet address(es)

URL: www.anglesey.gov.uk

VI.5) Date of dispatch of this notice

07/02/2019


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
14/02/19 10:05REPLACED FILE: Invitation-to-Tender-English 481 482 and 483 060219

Invitation-to-Tender-English 481 482 and 483 060219
14/02/19 10:08REPLACED FILE: Gwahoddiad-i-Dendro-Cymraeg 481 482 a 483 060219

Gwahoddiad-i-Dendro Cymraeg 481 482 a 483 060219
07/03/19 14:11Change of arrival time at Ysgol Santes Dwynwen, Niwbwrch

Helo

Ar amserlenni y 481, 482 a 483 rydym wedi nodi fod angen i'r bysia' fod yno erbyn 0850. Dani ar ddeallt fod angen iddynt fod yno erbyn 0830!

Felly mi ddylai y 481 ddilyn yr amserlen ganlynol yn y bore:

0810, 0820, 0830

Mi ddylai y 482 ddilyn yr amserlen ganlynol yn y bore:

0815, 0820, 0830

Mi ddylai y 483 ddilyn yr amserlen ganlynol yn y bore:

0810, 0815, 0820, 0825, 0830

Diolch yn fawr

Iwan

Hello

The timetables for the 481, 482 and 483 states that the buses should arrive by 0850. We now understand that they need to be there by 0830!

The 481 should follow the following timetable in the morning:

0810, 0820, 0830

The 482 should follow the following timetable in the morning:

0815, 0820, 0830

The 483 should follow the following timetable in the morning:

0810, 0815, 0820, 0825, 0830

Thank you

Iwan
Prif Gyswllt: icxpl@anglesey.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
34120000Motor vehicles for the transport of 10 or more personsMotor vehicles

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
11/02/19 Holiadur-Cymhwyster-Cymraeg 481 482 a 483 060219 Holiadur-Cymhwyster-Cymraeg 481 482 a 483 0602191013.54 KB6
11/02/19 Qualification-Questionnaire-English 481 482 and 483 060219 Qualification-Questionnaire-English 481 482 and 483 0602191000.03 KB17
11/02/19 Holiadur masnachol cymraeg 060219 Holiadur masnachol cymraeg 060219580.91 KB8
11/02/19 Qualification-Questionnaire-English 481 482 and 483 060219 Qualification questionnaire English 0602191000.03 KB15
11/02/19 Atodiad C Appendix C Ffurflen Manylion Trwyddedu Licensing Particulars Form Atodiad C Appendix C Ffurflen Manylion Trwyddedu Licensing Particulars Form315.28 KB9
11/02/19 Tystysgrif Gwrth-Gydgynllwynio Certificate-of-Non-Collusion Tystysgrif Gwrth-Gydgynllwynio Certificate-of-Non-Collusion37.91 KB7
11/02/19 Manyleb 481 Specification 220119 Manyleb 481 Specification 220119152.66 KB33
11/02/19 Manyleb 482 Specification 220119 Manyleb 482 Specification 220119152.43 KB26
11/02/19 Manyleb 483 Specification 220119 Manyleb 483 Specification 220119152.35 KB21
11/02/19 2013 IACC BUS Conditions 2013 IACC Bus Conditions141.69 KB8
11/02/19 2013 IACC BUS Schedules 2013 IACC Bus Schedules116.98 KB6
14/02/19 Invitation-to-Tender-English 481 482 and 483 070219 Invitation-to-Tender-English 481 482 and 483 060219892.59 KB9
14/02/19 Gwahoddiad-i-Dendro-Cymraeg 481 482 a 483 070219 Gwahoddiad-i-Dendro Cymraeg 481 482 a 483 060219967.28 KB3

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
CrëwydEnwDisgrifiadMaint
11/02/19Gwahoddiad-i-Dendro-Cymraeg 481 482 a 483 060219Gwahoddiad-i-Dendro Cymraeg 481 482 a 483 060219968.90 KB
11/02/19Invitation-to-Tender-English 481 482 and 483 060219Invitation-to-Tender-English 481 482 and 483 060219894.35 KB

Copyright © GwerthwchiGymru