Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Invitation to tender for a Case Management Solution (CMS)
Cyhoeddwyd gan: Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Contract award notice - successful supplier(s)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: IT Services: Provision of a Case Management Software solution
CPV: 72000000, 72000000.

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Directive 2014/24/EU - Public Sector Directive

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting Change entity

I.1) Name and addresses

Public Services Ombudsman for Wales

1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed

Bridgend

CF35 5LJ

UK

Telephone: +44 1656641156

E-mail: ITC@Ombudsman-wales.org.uk

NUTS: UKL

Internet address(es)

Main address: http://www.ombudsman-wales.org.uk

Address of the buyer profile: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA39790

I.2) Joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5) Main activity

General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

Invitation to tender for a Case Management Solution (CMS)

II.1.2) Main CPV code

72000000

 

II.1.3) Type of contract

Services

II.1.4) Short description

IT Services: Provision of a Case Management Software solution

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: No

II.1.7) Total value of the procurement

Value excluding VAT: 329 316.00 GBP

II.2) Description

II.2.2) Additional CPV code(s)

72000000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL


Main site or place of performance:

Pencoed, Bridgend, Wales, UK

II.2.4) Description of the procurement

The provision of a case management system software solution and supported annual licence for use for multiple users (up to 100) and annual maintenance and support, along with ad hoc design developments to accommodate possible process changes during the term of the contract.

II.2.5) Award criteria

Quality criterion: Expertise & resource / Weighting: 40

Quality criterion: Customer base / Weighting: 15

Quality criterion: Financial stability / image / equlity / understanding of PSOW needs / Weighting: 10

Price / Weighting:  35

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Open procedure

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.6) Information about electronic auction

An electronic auction will be used

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S:

2017/S 167-343826

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: Yes

V.2 Award of contract

V.2.1) Date of conclusion of the contract

09/10/2018

V.2.2) Information about tenders

Number of tenders received: 8

Number of tenders received by electronic means: 8

The contract has been awarded to a group of economic operators: No

V.2.3) Name and address of the contractor

COMPUTER APPLICATION SERVICES LTD

COMPUTER APPLICATION SERVICES LTD, Mercury House Heriot-Watt Research Park

Edinburgh

EH14 4AP

UK

Telephone: +44 1314497071

Fax: +44 1314497072

NUTS: UK

The contractor is an SME: Yes

V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)

Total value of the contract/lot: 169 485.00 GBP

V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information

(WA Ref:86893)

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Public Services Ombudsman for Wales

1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed

Bridgend

CF35 5LJ

UK

Telephone: +44 3007900203

Fax: +44 1656641199

Internet address(es)

URL: http://www.ombudsman-wales.org.uk

VI.5) Date of dispatch of this notice

07/02/2019


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ITC@Ombudsman-wales.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Gymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
SEP213325: Invitation to tender for a Case Management Solution (CMS)
Dyddiad Cyhoeddi: 01/09/17
Dyddiad Cau: 13/10/17
Math o Hysbysiad: SF02 Contract notice
Enw'r awdurdod: Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
FEB283852: Invitation to tender for a Case Management Solution (CMS)
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Math o Hysbysiad: SF03 Contract award notice - successful supplier(s)
Enw'r awdurdod: Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Copyright © GwerthwchiGymru