Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: ALYN WATERS CATERING LEASE AND BUSINESS OPPORTUNITY
Cyhoeddwyd gan: Wrexham County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This Invitation to Tender (“ITT”) is seeking suitable interested parties to tender for the opportunity to operate a Lease for Alyn Waters Café.
Alyn Waters Café is based on the Gwersyllt side of Alyn Waters Country Park. The café is located in the Alyn Waters Country Park Visitor Centre. The café is open 7 days per week providing snacks and lunches to the visitors at Alyn Waters Country Park. The visitor centre attracted 109,381 visitors in the year 1st April 2017- 31st March 2018.
The café has been managed for a number of years, by the work opportunities section of Wrexham County Borough Council, Adult Social Care Department, providing a service for visitors and supporting their clients. There is now an opportunity for a new provider to continue to develop and improve the café facility, extend the training courses, meetings and conferences business and develop the wellbeing and community participation aspects of the park.
The café is highly valued by the local community and citizens across Wrexham. It is known for its inclusive environment and providing work and volunteering opportunities for people with disabilities. It has a loyal customer base, friends of Alyn waters, attracts groups from the local area and further afield including walkers, cyclists and footballers.
Alyn Waters cafe is already is a fantastic example of a welcoming environment for disabled people, carers, older people, families and children and brings all parts of the community together. The Council is seeking a provider who will work with the parks team and other partners to build on this great base and make it a real flagship for community wellbeing.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Wrexham County Borough Council

Commissioning Procurement and Contract Management Unit, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK

Procurement

+44 1978292798


2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

ALYN WATERS CATERING LEASE AND BUSINESS OPPORTUNITY

2.2

Disgrifiad o'r contract

This Invitation to Tender (“ITT”) is seeking suitable interested parties to tender for the opportunity to operate a Lease for Alyn Waters Café.

Alyn Waters Café is based on the Gwersyllt side of Alyn Waters Country Park. The café is located in the Alyn Waters Country Park Visitor Centre. The café is open 7 days per week providing snacks and lunches to the visitors at Alyn Waters Country Park. The visitor centre attracted 109,381 visitors in the year 1st April 2017- 31st March 2018.

The café has been managed for a number of years, by the work opportunities section of Wrexham County Borough Council, Adult Social Care Department, providing a service for visitors and supporting their clients. There is now an opportunity for a new provider to continue to develop and improve the café facility, extend the training courses, meetings and conferences business and develop the wellbeing and community participation aspects of the park.

The café is highly valued by the local community and citizens across Wrexham. It is known for its inclusive environment and providing work and volunteering opportunities for people with disabilities. It has a loyal customer base, friends of Alyn waters, attracts groups from the local area and further afield including walkers, cyclists and footballers.

Alyn Waters cafe is already is a fantastic example of a welcoming environment for disabled people, carers, older people, families and children and brings all parts of the community together. The Council is seeking a provider who will work with the parks team and other partners to build on this great base and make it a real flagship for community wellbeing.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

55300000 Restaurant and food-serving services
55330000 Cafeteria services
55511000 Canteen and other restricted-clientele cafeteria services
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Groundwork North Wales

3 - 4 Plas Power Road, Tanyfron,

Wrexham

LL11 5SZ

UK
www.groundworknorthwales.org.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PROC-18-27

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  04 - 02 - 2019

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:89665)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  11 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
55330000Cafeteria servicesRestaurant and food-serving services
55511000Canteen and other restricted-clientele cafeteria servicesCanteen services
55300000Restaurant and food-serving servicesHotel, restaurant and retail trade services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT271071: ALYN WATERS CATERING LEASE AND BUSINESS OPPORTUNITY
Dyddiad Cyhoeddi: 18/10/18
Dyddiad Cau: 26/11/18
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Wrexham County Borough Council
FEB283869: ALYN WATERS CATERING LEASE AND BUSINESS OPPORTUNITY
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Wrexham County Borough Council

Copyright © GwerthwchiGymru