Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Harvester Rig for Swansea University’s ESRI Bay Campus RICE Project (2)
Cyhoeddwyd gan: Swansea University
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Swansea University is looking to obtain a harvesting rig as the first stage of the downstream processing of micro algae from a feedstock of ~1-4 g/L to assist in harvesting of the algae cultures from photobioreactors. Initially, the harvester will be required to process 1000L per batch/2hrs, reducing to 20L, with a minimum hold up of <5-10L.
All rigs require an ability to control temperature, and monitoring capabilities to measure temperature, pressure, pH, and conductivity. The footprint of all rigs must be small due to limited space (2mx1m).The project is being funded by WEFO monies and Swansea University is seeking a real and substantial in-kind contribution from suppliers.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Swansea University

Procurement - Finance, Swansea University, Singleton Park,

Swansea

SA2 8PP

UK

Kath Dunseath

+44 1792295873


www.swansea.ac.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Harvester Rig for Swansea University’s ESRI Bay Campus RICE Project (2)

2.2

Disgrifiad o'r contract

Swansea University is looking to obtain a harvesting rig as the first stage of the downstream processing of micro algae from a feedstock of ~1-4 g/L to assist in harvesting of the algae cultures from photobioreactors. Initially, the harvester will be required to process 1000L per batch/2hrs, reducing to 20L, with a minimum hold up of <5-10L.

All rigs require an ability to control temperature, and monitoring capabilities to measure temperature, pressure, pH, and conductivity. The footprint of all rigs must be small due to limited space (2mx1m).The project is being funded by WEFO monies and Swansea University is seeking a real and substantial in-kind contribution from suppliers.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

16300000 Harvesting machinery
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
42900000 Miscellaneous general and special-purpose machinery
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Membranology Ltd

Charter Court, Phoenix Way,

Swansea

SA7 9FS

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

T70(18)

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  07 - 02 - 2019

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:89670)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Reducing Industrial Carbon Emissions

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  11 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
16300000Harvesting machineryAgricultural machinery
38000000Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)Technology and Equipment
42900000Miscellaneous general and special-purpose machineryIndustrial machinery

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
AUG261755: Harvester Rig for Swansea University’s ESRI Bay Campus RICE Project (2)
Dyddiad Cyhoeddi: 02/08/18
Dyddiad Cau: 13/08/18
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Swansea University
FEB283872: Harvester Rig for Swansea University’s ESRI Bay Campus RICE Project (2)
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Swansea University

Copyright © GwerthwchiGymru