Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Interchangeable Nanofiltration and Reverse Osmosis for Swansea University’s ESRI Bay Campus (2)
Cyhoeddwyd gan: Swansea University
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: To assist in the filtration, preparation and processing the algae cultures from the photobioreactors. Swansea University is looking to obtain relevant equipment for the downstream processing of micro algae from a feedstock of ~1-4 g/L. The Nanofiltration (NF) requires to be interchangeable with a Reverse Osmosis (RO) rig, with an operating capacity of 100L/2-3hrs, and a minimum hold up of 10L. Furthermore, NF and RO rigs should be able to process 100L/2-3hrs including desalting membranes, 600and 1000 MWCO.
All rigs require an ability to control temperature, and monitoring capabilities to measure temperature, pressure, pH, and conductivity. The footprint of all rigs must be small due to limited space (2mx1m).
The project is being funded by WEFO monies and Swansea University is seeking a real and substantial in-kind contribution from suppliers

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Swansea University

Procurement - Finance, Swansea University, Singleton Park,

Swansea

SA2 8PP

UK

Kath Dunseath

+44 1792295873


www.swansea.ac.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Interchangeable Nanofiltration and Reverse Osmosis for Swansea University’s ESRI Bay Campus (2)

2.2

Disgrifiad o'r contract

To assist in the filtration, preparation and processing the algae cultures from the photobioreactors. Swansea University is looking to obtain relevant equipment for the downstream processing of micro algae from a feedstock of ~1-4 g/L. The Nanofiltration (NF) requires to be interchangeable with a Reverse Osmosis (RO) rig, with an operating capacity of 100L/2-3hrs, and a minimum hold up of 10L. Furthermore, NF and RO rigs should be able to process 100L/2-3hrs including desalting membranes, 600and 1000 MWCO.

All rigs require an ability to control temperature, and monitoring capabilities to measure temperature, pressure, pH, and conductivity. The footprint of all rigs must be small due to limited space (2mx1m).

The project is being funded by WEFO monies and Swansea University is seeking a real and substantial in-kind contribution from suppliers

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38900000 Miscellaneous evaluation or testing instruments
38970000 Research, testing and scientific technical simulator
42912100 Machinery and apparatus for filtering liquids
42912310 Water filtration apparatus
42912350 Filtration plant equipment
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Membranology Ltd

Charter Court, Phoenix Way,

Swansea

SA7 9FS

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

T73(18)

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  07 - 02 - 2019

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:89673)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Reducing Industrial Carbon Emissions

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  11 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42912350Filtration plant equipmentLiquid filtering or purifying machinery and apparatus
38000000Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)Technology and Equipment
42912100Machinery and apparatus for filtering liquidsLiquid filtering or purifying machinery and apparatus
38900000Miscellaneous evaluation or testing instrumentsLaboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38970000Research, testing and scientific technical simulatorMiscellaneous evaluation or testing instruments
42912310Water filtration apparatusLiquid filtering or purifying machinery and apparatus

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
AUG261756: Interchangeable Nanofiltration and Reverse Osmosis for Swansea University’s ESRI Bay Campus (2)
Dyddiad Cyhoeddi: 02/08/18
Dyddiad Cau: 13/08/18
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Swansea University
FEB283874: Interchangeable Nanofiltration and Reverse Osmosis for Swansea University’s ESRI Bay Campus (2)
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Swansea University

Copyright © GwerthwchiGymru