Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Employers Agent - Glanyrafon and Glanffrwyd
Cyhoeddwyd gan: Tai Calon Community Housing Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau: 25/02/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Tai Calon wish to appoint an experienced and competent Employers Agent (EA) under a RICS Standard Form of Consultants Appointment, to manage demolition and new build projects and lead the Professional Team and Design and Build Contractors to engender a spirit of mutual co-operation to successfully deliver projects.
The EA is to be a single entity and will familiarise themselves with the work already started at stages 0, 1 and 2. The EA will work from this base and carry out the Employers Agent role for Tai Calon throughout the project lifecycle covering the completion of RIBA Stage 2 through to Stage 6. The EA will provide Tai Calon with continuity of professional services throughout the project.
Bidders can find further appendices relating to this opportunity on E-tenderWales
ITT Code 73012
Project Code 41117

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Tai Calon Community Housing Ltd

Solis One,, The Rising Sun Industrial Estate,,

Blaina

NP13 3JW

UK

Procurement Team

+44 3003031717


www.taicalon.org
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Employers Agent - Glanyrafon and Glanffrwyd

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Tai Calon wish to appoint an experienced and competent Employers Agent (EA) under a RICS Standard Form of Consultants Appointment, to manage demolition and new build projects and lead the Professional Team and Design and Build Contractors to engender a spirit of mutual co-operation to successfully deliver projects.

The EA is to be a single entity and will familiarise themselves with the work already started at stages 0, 1 and 2. The EA will work from this base and carry out the Employers Agent role for Tai Calon throughout the project lifecycle covering the completion of RIBA Stage 2 through to Stage 6. The EA will provide Tai Calon with continuity of professional services throughout the project.

Bidders can find further appendices relating to this opportunity on E-tenderWales

ITT Code 73012

Project Code 41117

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=89625

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71315100 Building-fabric consultancy services
71315200 Building consultancy services
71315210 Building services consultancy services
73220000 Development consultancy services
79415200 Design consultancy services
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

As per Invitation to tender documents

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As per Invitation to tender documents

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

2018TCCH-52

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     25 - 02 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   06 - 03 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:89625)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

As per Invitation to tender documents

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  11 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71315200Building consultancy servicesBuilding services
71315210Building services consultancy servicesBuilding services
71315100Building-fabric consultancy servicesBuilding services
79415200Design consultancy servicesProduction management consultancy services
73220000Development consultancy servicesResearch and development consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB283879: Employers Agent - Glanyrafon and Glanffrwyd
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau: 25/02/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Tai Calon Community Housing Ltd
MAY295959: Employers Agent - Glanyrafon and Glanffrwyd
Dyddiad Cyhoeddi: 24/05/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Tai Calon Community Housing Ltd

Copyright © GwerthwchiGymru