Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: General Medical Remote Clinical Consulting Support Services Hywel Dda UHB
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The purpose of this Prior Information Notice (PIN) is:
A Prior Information Notice for the purposes of early market engagement only, to inform potential tenderers that NWSSP procurement services, on behalf of Hywel Dda University Health Board (Health Board), are proposing to undertake a procurement exercise to commission high quality NHS remote clinical consulting support service to general practice to be delivered for patients residing in Hywel Dda
It is anticipated that the Requirement will be advertised in April 2019 with contract commencement in July 2019 (although no guarantee is given in this regard).
Hywel Dda University Health Board (HDUHB) propose to commission high quality NHS GP remote clinical consulting support service to be delivered for patients residing in Hywel Dda and registered with Health Board managed practices. It is anticipated that potential contracts would be offered under the terms of The National Health Service (General Medical Services Contracts) (Wales) Regulations 2004. Providers must therefore meet all the legal requirements of the General Medical Services (GMS) agreement and have recent demonstrable experience of successful delivery of NHS General Practitioner service.
The Health Board is seeking to commission services that are led by General Practitioners who are able to consider an appropriate skill mix to ensure effective and efficient delivery of NHS General Medical remote clinical consulting support services.
The Health Board is proposing to commission one contract based on the population need in Hywel Dda.
Suppliers wishing to be considered for this service should express their interest by emailing sara.pell@wales.nhs.uk

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership

Procurement, Procurement Offices, Glangwili General Hospital,

Carmarthen

SA31 2AF

UK

Sara Pell

+44 1267229778

sara.pell@wales.nhs.uk

http://www.procurement.wales.nhs.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


NHS Wales Shared Services Partnership

Procuremnet, Glangwili General Hospital, Dolgwili Road,

Carmarthen

SA31 2AF

UK

Sara Pell

+44 1267229778

sara.pell@wales.nhs.uk

http://www.procurement.wales.nhs.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

General Medical Remote Clinical Consulting Support Services Hywel Dda UHB

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The purpose of this Prior Information Notice (PIN) is:

A Prior Information Notice for the purposes of early market engagement only, to inform potential tenderers that NWSSP procurement services, on behalf of Hywel Dda University Health Board (Health Board), are proposing to undertake a procurement exercise to commission high quality NHS remote clinical consulting support service to general practice to be delivered for patients residing in Hywel Dda

It is anticipated that the Requirement will be advertised in April 2019 with contract commencement in July 2019 (although no guarantee is given in this regard).

Hywel Dda University Health Board (HDUHB) propose to commission high quality NHS GP remote clinical consulting support service to be delivered for patients residing in Hywel Dda and registered with Health Board managed practices. It is anticipated that potential contracts would be offered under the terms of The National Health Service (General Medical Services Contracts) (Wales) Regulations 2004. Providers must therefore meet all the legal requirements of the General Medical Services (GMS) agreement and have recent demonstrable experience of successful delivery of NHS General Practitioner service.

The Health Board is seeking to commission services that are led by General Practitioners who are able to consider an appropriate skill mix to ensure effective and efficient delivery of NHS General Medical remote clinical consulting support services.

The Health Board is proposing to commission one contract based on the population need in Hywel Dda.

Suppliers wishing to be considered for this service should express their interest by emailing sara.pell@wales.nhs.uk

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=89681.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

85000000 Health and social work services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  01 - 04 - 2019

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

An expression of interest in response to this PIN will not entitle automatic participation in any future procurement exercise

Any information provided by potential tenderers in response to this PIN notice may be used to help to shape any future procurement and/or may be shared with the marketplace should the Health Board proceed to a formal tender. Accordingly, potential bidders should not release any confidential information/information they do not wish to share further, in response to this PIN notice.

The Requirement will be advertised separately and organisations seeking to participate must respond to the advertisement when published.

All costs and liabilities incurred by organisations expressing an interest shall be the sole responsibility of those organisations.

The Health Board reserves the right, at its sole and absolute discretion not to proceed with the procurement of the Requirement (whether all or in part).

(WA Ref:89681)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  11 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sara.pell@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: sara.pell@wales.nhs.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru