Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Evaluation of the ‘Dairy Improvement Programme’
Cyhoeddwyd gan: Agriculture and Horticulture Development Board
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: AHDB has been successful in securing grant funding to undertake a five-year Dairy Improvement Programme (DIP) which will trial the implementation of new engagement strategies to increase the profitability and resilience of the Welsh dairy sector. The DIP is made possible through the Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the Welsh Government and the European Union.
The Programme will trial the implementation of new engagement strategies to increase the profitability, resilience and long-term sustainability of the Welsh dairy sector, together with exploring new approaches to Knowledge Exchange.
AHDB requires tenderers who can provide an independent evaluation of the DIP.
The evaluation needs to include:
• a review of targets and plans at the commencement of the programme
• regular liaison with AHDB during the life time of the programme to monitor progress
• an interim mid-term evaluation of the programme
• a final evaluation at the end of the programme.
To receive a copy of this tender please email: delyth.davies@ahdb.org.uk

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Agriculture and Horticulture Development Board

AHDB Dairy, Stoneleigh Park,

Kenilworth

CV8 2TL

UK

Delyth Davies

+44 2072385921

delyth.davies@ahdb.org.uk

https://ahdb.org.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Evaluation of the ‘Dairy Improvement Programme’

2.2

Disgrifiad o'r contract

AHDB has been successful in securing grant funding to undertake a five-year Dairy Improvement Programme (DIP) which will trial the implementation of new engagement strategies to increase the profitability and resilience of the Welsh dairy sector. The DIP is made possible through the Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the Welsh Government and the European Union.

The Programme will trial the implementation of new engagement strategies to increase the profitability, resilience and long-term sustainability of the Welsh dairy sector, together with exploring new approaches to Knowledge Exchange.

AHDB requires tenderers who can provide an independent evaluation of the DIP.

The evaluation needs to include:

• a review of targets and plans at the commencement of the programme

• regular liaison with AHDB during the life time of the programme to monitor progress

• an interim mid-term evaluation of the programme

• a final evaluation at the end of the programme.

To receive a copy of this tender please email: delyth.davies@ahdb.org.uk

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Miller Research (Uk) Ltd

Pen-Y-Wyrlod, Llanvetherine ,

Abergavenny.

NP7 8RG

UK
www.miller-research.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  16 - 01 - 2019

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:89684)

Mae'n ymwneud â'r prosiect/rhaglen ganlynol a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE: The Dairy Improvement Programme (DIP) is made possible through the Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the Welsh Government and the European Union.

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  11 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: delyth.davies@ahdb.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
77000000Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural servicesAgriculture and Food

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Gymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC276407: Evaluation of the ‘Dairy Improvement Programme’
Dyddiad Cyhoeddi: 05/12/18
Dyddiad Cau: 04/01/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Agriculture and Horticulture Development Board
FEB283883: Evaluation of the ‘Dairy Improvement Programme’
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Agriculture and Horticulture Development Board
FEB283883: Evaluation of the ‘Dairy Improvement Programme’
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Agriculture and Horticulture Development Board

Copyright © GwerthwchiGymru