Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Website Design for Leisure Services
Cyhoeddwyd gan: Pembrokeshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau: 25/02/19
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Pembrokeshire County Council invite you to submit a bid to design a website for our Leisure Services.
As part of the autonomy that has been granted to Pembrokeshire Leisure under the Leisure Strategy 2018-2028, a brand new, stand-alone website will be developed for the Pembrokeshire Leisure offering.
With control of our own, freshly designed site, we aim to compete with private providers within Pembrokeshire to increase the number of customers accessing our top-class facilities.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Pembrokeshire County Council

County Hall, Haverfordwest,

Pembrokeshire

SA61 1TP

UK

Donna Barker

+44 1437764551


www.pembrokeshire.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Website Design for Leisure Services

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Pembrokeshire County Council invite you to submit a bid to design a website for our Leisure Services.

As part of the autonomy that has been granted to Pembrokeshire Leisure under the Leisure Strategy 2018-2028, a brand new, stand-alone website will be developed for the Pembrokeshire Leisure offering.

With control of our own, freshly designed site, we aim to compete with private providers within Pembrokeshire to increase the number of customers accessing our top-class facilities.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=89662

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72200000 Software programming and consultancy services
72400000 Internet services
72420000 Internet development services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PROC/1819/067b

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     25 - 02 - 2019  Amser   14:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   15 - 03 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:89662)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  11 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72420000Internet development servicesInternet services
72400000Internet servicesIT services: consulting, software development, Internet and support
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services
72200000Software programming and consultancy servicesIT services: consulting, software development, Internet and support

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB283884: Provision of Website Design for Leisure Services
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau: 25/02/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Pembrokeshire County Council
MAY294170: Provision of Website Design for Leisure Services
Dyddiad Cyhoeddi: 08/05/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Pembrokeshire County Council

Copyright © GwerthwchiGymru