Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Bus Shelter Cleaning
Cyhoeddwyd gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau: 22/02/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: To undertake a one off clean of all Swansea Council owned bus shelters.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


City & County of Swansea

Civic Centre,

Swansea

SA1 3SN

UK

James Beynon

+44 1792636000

procurement@swansea.gov.uk

http://www.swansea.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Bus Shelter Cleaning

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

To undertake a one off clean of all Swansea Council owned bus shelters.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=89689

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
90900000 Cleaning and sanitation services
90910000 Cleaning services
90911000 Accommodation, building and window cleaning services
90911300 Window-cleaning services
1018 Swansea

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCS/18/192

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     22 - 02 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   08 - 03 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Welsh

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:89689)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  11 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
12/02/19 16:12E-tender Wales Access ** Important Update**

The correct E-Tender Wales ITT reference number is 73066 and not 73032 as stated.

If you are having any issues in accessing this tender on E-tender Wales
ITT Title: Bus Shelter Cleaning
ITT Reference: 73088

Please get in touch with me.

Kind regards,

James

james.beynon@swansea.gov.uk
12/02/19 16:20E-tender Wales Access ** Important Update**

My apologies, the correct ITT number is 73066
Prif Gyswllt: procurement@swansea.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90911000Accommodation, building and window cleaning servicesCleaning services
90900000Cleaning and sanitation servicesSewage, refuse, cleaning and environmental services
90600000Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related servicesSewage, refuse, cleaning and environmental services
90910000Cleaning servicesCleaning and sanitation services
90911300Window-cleaning servicesAccommodation, building and window cleaning services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB283886: Bus Shelter Cleaning
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau: 22/02/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea
NOV317905: Bus Shelter Cleaning
Dyddiad Cyhoeddi: 29/11/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea

Copyright © GwerthwchiGymru