Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Insiwleiddio Waliau a Gwaith Trwsio i Eiddo
Cyhoeddwyd gan: Vale of Glamorgan Council
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau: 27/03/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Gwaith adeiladu ar eiddo domestig penodol ar hyd a lled ardal ddaearyddol Bro Morgannwg.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn,

BARRY

CF63 4RU

UK

Rosalie Malcolm

+44 1446709767

rmalcolm@valeofglamorgan.gov.uk

http://www.valeofglamorgan.gov.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Insiwleiddio Waliau a Gwaith Trwsio i Eiddo

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Gwaith adeiladu ar eiddo domestig penodol ar hyd a lled ardal ddaearyddol Bro Morgannwg.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=89561 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45210000 Building construction work
45232452 Drainage works
45261410 Roof insulation work
45261900 Roof repair and maintenance work
45262660 Asbestos-removal work
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Mae’r gwaith yn cynnwys insiwleiddio waliau allanol, ailosod ffasgau, bondoeau a nwyddau dŵr glaw, cael gwared ar asbestos, gwaith ar simneiau a thrwsio ac amnewid toeau.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Fel y nodwyd yn y dogfennau tendro.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

VOG/RM021/19

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     27 - 03 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   29 - 04 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Welsh

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:89561)

O dan delerau'r contract hwn, bydd yn ofynnol i'r cyflenwr/cyflenwyr llwyddiannus gyflawni Manteision Cymunedol i gefnogi amcanion economaidd a chymdeithasol yr awdurdod. Yn unol â hynny, gall yr amodau sy'n gysylltiedig â pherfformiad y contract ymwneud yn benodol ag ystyriaethau cymdeithasol ac amgylcheddol. Caiff natur y Manteision Cymunedol y disgwylir iddynt gael eu cyflawni eu nodi yn y dogfennau tendr.

Fel y nodwyd yn y dogfennau tendro.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  11 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
25/03/19 10:49Length of Contract.

This contract is expected to be for a thirty six (36) week contract as noted in the Pre Contract Information. The time noted in the Tender response is incorrect.
Prif Gyswllt: rmalcolm@valeofglamorgan.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45262660Asbestos-removal workSpecial trade construction works other than roof works
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work
45232452Drainage worksAncillary works for pipelines and cables
45261410Roof insulation workErection and related works of roof frames and coverings
45261900Roof repair and maintenance workErection and related works of roof frames and coverings

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
11/02/19 External Wall Insulation - ITT Invitation to Tender782.50 KB43
11/02/19 External Wall Insulation - PQQ Appendix C788.00 KB25
11/02/19 External Wall Insulation - tender response Appendix D38.76 KB26
11/02/19 External Wall Insulation - Schedule of Works and Preliminaries Appendix E210.50 KB28
11/02/19 External Wall Insulation - Workmanship Appendix F218.89 KB19
11/02/19 External Wall Insulation - Pre Construction Information Appendix G208.00 KB19
11/02/19 EWI 31004496 ProductSpecLowerGladstone Marley specification43.57 KB18
11/02/19 EWI VOGC - SPECIFICATION B Specification B17.63 KB19
11/02/19 EWI VOGC - SPECIFICATION E Specification E16.64 KB18
11/02/19 EWI SPECIFICATION F Specification F33.00 KB17
11/02/19 EWI - SPECIFICATION I Specification I36.50 KB17
11/02/19 EWI VOGC - SPECIFICATION J Specification J105.89 KB17
11/02/19 EWI Canopies UK Canopies2.72 MB18
11/02/19 EWI JG_19-00622LR - 39 Eagleswell Road Llantwit Major - Wetherby Specification Wetherby Specification2.64 MB18
11/02/19 EWI JG_19-00623LR - 15 Nicholl Court Llantwit Major - Wetherby Specification Wetherby Specification2.64 MB18
11/02/19 EWI JG_19-00624LR - 31 Nicholl Court Llantwit Major - Wetherby Specification Wetherby Specification2.60 MB18
11/02/19 EWI JG_19-00625LR - 50 Trebeferad Llantwit Major - Wetherby Specification Wetherby Specification2.01 MB17
11/02/19 EWI JG_19-00626LR - 6 Rectory Close Wenvoe - Wetherby Specification Wetherby Specification2.00 MB16
11/02/19 EWI Project specification ST001 Soltherm Specification7.12 MB20

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru