Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: The Provision of Maintenance and Support for Hardware and Software
Cyhoeddwyd gan: Caerphilly County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 02/02/21
Dyddiad Cau: 12/02/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Caerphilly County Borough Council requires a single supplier to perform the maintenance and support services for the Authority’s SAN Storage, SAN Switch, Tape Library and Unix platforms.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Caerphilly County Borough Council

Procurement Servicces, Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach,

Hengoed

CF82 7PG

UK

Becky Gurmin

+44 1443863159

gurmir@caerphilly.gov.uk

+44 1443863167
www.caerphilly.gov.uk
https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login
https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

The Provision of Maintenance and Support for Hardware and Software

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Caerphilly County Borough Council requires a single supplier to perform the maintenance and support services for the Authority’s SAN Storage, SAN Switch, Tape Library and Unix platforms.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=107887.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

50312600 Maintenance and repair of information technology equipment
50312610 Maintenance of information technology equipment
72267100 Maintenance of information technology software
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The support of both hardware and software must be included for each item, with software support being defined as Operating System, Firmware, Microcode and Aix.

Currently the Authority operates version 7 of AIX, and requires full software support on these versions.

Remote access for support purposes is available via the Authorities Citrix Netscaler Gateway, using 2 Factor Authentication.

All maintenance schedules are defined in The ITT.

The proposed tenderer shall provide the following as part of the arrangement:

#Provide hardware and software maintenance for all equipment as defined in The Pricing Schedule.

#Provide software support for the Operating System, Firmware and Microcode associated with all equipment defined in The Pricing Schedule.

#All maintenance schedules shall include routine maintenance as per manufacturer’s recommendations.

#The Supplier will update the contract to meet the Authority’s requirements during the term of the contract, ensuring all amendments co-terminate with the original contract.

#The Supplier will commit to providing support from as soon as the contract is awarded.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As Detailed within the ITT.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCBC/PS2028/21/RG

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     12 - 02 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   26 - 02 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

As part of the process, the tender will be undertaken utilising Caerphilly CBC's Proactis Plaza e-tendering system.

Therefore, companies are invited to follow the following directions to register on the system:

1. Log in to the Proactis Plaza E-Sourcing Portal at https://www.proactisplaza.com

2. Click the "Sign Up" button.

3. Enter your details such as Organisation Name, Details and Primary Contact Details.

4. Please make a note of the Organisation ID and Login Name, then click Register.

5. You may then receive an email from the system asking you to Click here to activate your account. This takes you to Enter Organisation Details. Or you may be redirected straight to your account home page, depending on your browser.

6. Please enter the information requested, click Next and follow the instructions ensuring that you enter all applicable details.

7. In the Enter Product Classification screen please ensure that you select the Product Classification Codes (CPV Codes)that appear in the tender notice.

8. Accept the Terms and Conditions and then click Next. This takes you in to the Welcome window.

9. In the Welcome window please enter your Organisation name, Organisation ID and User Name (User ID). You now need to create your unique password. Please ensure that you make a note of this along with the other information already recorded.

10. Now click Done and you will enter the Supplier Home page.

11. From the Home Page, go to the “Opportunities” area, where you can search for this Opportunity. Click on the

"Show Me Arrow" of the relevant opportunity and then click to register your interest on the relevant button.

12. Click the Opportunities Icon on the left of the page so that the page is refreshed, then, click on the "Show Me

Arrow" of the relevant contract again and this will take you into the create a response section of the portal.

13. Note the closing date for completion of the relevant project. Please review the tabs at the top of the page as there will be information relating to the project held here.

14. You can now either continue to fill out this area and create a response or if the project is not of interest to you Decline this opportunity by clicking the "Decline" button at the top of the page.

(WA Ref:107887)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  02 - 02 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: gurmir@caerphilly.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50312600Maintenance and repair of information technology equipmentMaintenance and repair of computer equipment
50312610Maintenance of information technology equipmentMaintenance and repair of computer equipment
72267100Maintenance of information technology softwareSoftware maintenance and repair services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB358220: The Provision of Maintenance and Support for Hardware and Software
Dyddiad Cyhoeddi: 02/02/21
Dyddiad Cau: 12/02/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Caerphilly County Borough Council
APR362047: The Provision of Maintenance and Support for Hardware and Software
Dyddiad Cyhoeddi: 08/04/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Caerphilly County Borough Council

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru