Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Device Procurement
Cyhoeddwyd gan: University of Exeter
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The University is looking for a partner to supply predominantly desktop computers, notebook computers, hybrids, monitors and peripherals, though there may be scope to supply further items such as tablets, VR and emerging technology in the future. There will be the need for a number of close to the box services wrapped into the offering.

UoE's Requirements

(a) the main supply agreement will be concentrated on a core list of items, ‘base models’, but there will be a consistent need for ‘advanced’ or bespoke/build to order specifications to meet the needs of the various customers;

(b) the whole service element is absolutely critical in ensuring that the internal owners of this agreement, Exeter IT, are able to meet their own stringent SLAs both from a quality perspective as well as time and accuracy;

(c) the winning supplier will be required to integrate with the newly implemented ITSM tool by Axios. Whilst the exact specifics of this are yet to be determined, suppliers are expected to understand that this is a fundamental element of the successful delivery of the service to users. This is further explored in the relevant sections of the tender;

(d) the University is looking to extract value for money from this agreement. One key method will to be purchase the hardware with the minimum warranty possible (i.e. 12 months) where the savings are expected to be passed on to the customer.

Contract term

The contract term is a 3 + 2 year arrangement.

Contract value

Contract value, based on previous year’s spend and anticipated future spend, considering the upcoming Windows 10 upgrade project, is estimated to be between GBP 1.5 and GBP 4 million per annum. This equates to a total contract value of between GBP 4.5 million and GBP 20 million over the maximum term of 5 years.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

University of Exeter

RC000653

Northcote House

Exeter

EX4 4QH

UK

Person cyswllt: Peter Fletcher

Ffôn: +44 1392661000

E-bost: p.w.fletcher@exeter.ac.uk

NUTS: UKK4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.exeter.ac.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/53042

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Device Procurement

Cyfeirnod: UOE/2019/020/PF

II.1.2) Prif god CPV

30200000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The University is looking for a partner to supply desktop computers, notebook computers, hybrids, monitors and peripherals, though there may be scope to supply further items such as tablets, VR and emerging technology in the future. There will be the need for a number of close to the box services wrapped into the offering.

The agreement will be concentrated on a core list of items, ‘base models’, but there will be a consistent need for ‘advanced’ or bespoke/build to order specifications to meet the needs of the various customers.

The whole service element is absolutely critical in ensuring that the internal owners of this agreement, Exeter IT, are able to meet their own stringent SLAs both from a quality perspective as well as time and accuracy.

The University is looking to extract value for money from this agreement. One key method will to be purchase the hardware with the minimum warranty possible (i.e. 12 months) where the savings are expected to be passed on to the customer.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

30210000

30213000

30213100

30213200

30213300

30214000

30230000

30231000

30236000

30237000

30237200

30237300

30237410

30237460

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The University is looking for a partner to supply predominantly desktop computers, notebook computers, hybrids, monitors and peripherals, though there may be scope to supply further items such as tablets, VR and emerging technology in the future. There will be the need for a number of close to the box services wrapped into the offering.

UoE's Requirements

(a) the main supply agreement will be concentrated on a core list of items, ‘base models’, but there will be a consistent need for ‘advanced’ or bespoke/build to order specifications to meet the needs of the various customers;

(b) the whole service element is absolutely critical in ensuring that the internal owners of this agreement, Exeter IT, are able to meet their own stringent SLAs both from a quality perspective as well as time and accuracy;

(c) the winning supplier will be required to integrate with the newly implemented ITSM tool by Axios. Whilst the exact specifics of this are yet to be determined, suppliers are expected to understand that this is a fundamental element of the successful delivery of the service to users. This is further explored in the relevant sections of the tender;

(d) the University is looking to extract value for money from this agreement. One key method will to be purchase the hardware with the minimum warranty possible (i.e. 12 months) where the savings are expected to be passed on to the customer.

Contract term

The contract term is a 3 + 2 year arrangement.

Contract value

Contract value, based on previous year’s spend and anticipated future spend, considering the upcoming Windows 10 upgrade project, is estimated to be between GBP 1.5 and GBP 4 million per annum. This equates to a total contract value of between GBP 4.5 million and GBP 20 million over the maximum term of 5 years.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2019/S 115-281836

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 1

Teitl: Device Procurement

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Ni ddaeth tendrau na cheisiadau i gymryd rhan i law neu cafodd pob un ei wrthod

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

See tender docs

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Court of Justice

Strand

London

WC2A2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: p.w.fletcher@exeter.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
30237200Computer accessoriesParts, accessories and supplies for computers
30200000Computer equipment and suppliesOffice and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
30237460Computer keyboardsParts, accessories and supplies for computers
30237410Computer mouseParts, accessories and supplies for computers
30231000Computer screens and consolesComputer-related equipment
30237300Computer suppliesParts, accessories and supplies for computers
30230000Computer-related equipmentComputer equipment and supplies
30210000Data-processing machines (hardware)Computer equipment and supplies
30213300Desktop computerPersonal computers
30236000Miscellaneous computer equipmentComputer-related equipment
30237000Parts, accessories and supplies for computersComputer-related equipment
30213000Personal computersData-processing machines (hardware)
30213100Portable computersPersonal computers
30213200Tablet computerPersonal computers
30214000WorkstationsData-processing machines (hardware)

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru