Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Framework for the Supply of Personal Protective Equipment (PPE)
Cyhoeddwyd gan: Liverpool City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Supply of IIR Medical Facemask and other medical grade face masks. See ITT for further specification details.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Liverpool City Council

4th Floor, Cunard Building

Liverpool

L3 1DS

UK

Person cyswllt: Ms Kimberley Rice

Ffôn: +44 1512330591

E-bost: kimberley.rice@liverpool.gov.uk

NUTS: UKD7

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.liverpool.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.liverpool.gov.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Framework for the Supply of Personal Protective Equipment (PPE)

Cyfeirnod: DN486594

II.1.2) Prif god CPV

18143000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

In response to Covid-19 Liverpool City Council are seeking to establish a framework for the supply of Personal Protective Equipment (PPE). This will include masks, goggles, face shields, gloves, gowns, aprons and anti bacterial sanitiser.

The framework will be available for the use of all Liverpool City Region Local Authorities and their subsidiaries including Liverpool City Council, Sefton Borough Council, Wirral Borough Council, St Helens Borough Council, Knowsley Metropolitan Borough Council, Halton Borough Council, the Liverpool City Region Combined Authority and MerseyTravel. The framework will also be available for the use of Liverpool University Hospitals NHS Foundation Trust and all Merseyside Schools — a full list of which can be found here: http://www.education.gov.uk/edubase/home.xhtml

Your company will need to register on Procontract (Due North) to be able to receive the opportunity. The documents will only be available on Procontract (available via the Due North site).

To register your organisation on Procontract click on the following link https://procontract.due-north.com/register, go to suppliers’ area and click on ‘register free’.

Once you have registered you will need to go to the ‘my opportunities’ section on the home page of ProContract and follow the instructions as a supplier to enable you to return your submission.

Please do not contact the named contracting authority officer directly. All correspondence in relation to this opportunity should be submitted via the ProContract messaging section.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 106 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

IIR Masks (Medical Facemasks)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD7

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supply of IIR Medical Facemask and other medical grade face masks. See ITT for further specification details.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 25

Price / Pwysoliad:  75

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

FFP Masks (Filtering Face Pieces and Respiratory Masks)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD7

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

FFP Masks (Filtering Face Pieces and Respiratory Masks). See ITT for further specification details.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 25

Price / Pwysoliad:  75

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Face Shields and Visors

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33700000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD7

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Face shields and visors. See ITT for further specification details.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 25

Price / Pwysoliad:  75

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Eye Shields and Safety Goggles

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33700000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD7

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Eye Shields and Safety Goggles. See ITT for further specification details.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 25

Price / Pwysoliad:  75

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Gowns and Aprons

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

35113400

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD7

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Gowns and Aprons. See ITT for further specification details.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 25

Price / Pwysoliad:  75

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

Disposable Protective Gloves

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18424300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD7

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Disposable protective gloves. See ITT for further specification details.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 25

Price / Pwysoliad:  75

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 7

II.2.1) Teitl

Antibacterial Hand Sanitiser

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33741300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD7

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Antibacterial hand sanitiser. See ITT for further specification details.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 25

Price / Pwysoliad:  75

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Brys eithafol yn sgil digwyddiadau nad oedd modd i’r awdurdod contractio eu rhagweld ac yn unol â’r amodau llym a nodir yn y gyfarwyddeb

Esboniad

The Covid-19 outbreak has given rise to an urgent need for the supply of personal protective equipment to support front line staff and care providers. This does not give Liverpool City Council sufficient time to comply with the standard open procedure timescales for this procurement. Liverpool City Council considers this to be a state of urgency which it has duly substantiated. Accordingly, Liverpool City Council is using the accelerated time limits permitted under the Public Contract Regulations 2015 (regulation 27(5)) in respect of this procurement.

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 197-478518

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: DN486594

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 247

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Technicare Ltd T/A Blyth Group

Wolverhampton

WV6 0HS

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 1.00 GBP / Y cynnig uchaf: 60 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: DN486594

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 247

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Rexel UK Ltd

Birmingham

B26 3RZ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 1.00 GBP / Y cynnig uchaf: 15 200 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Rhif Contract: DN486594

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 247

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Streamline Corporate Ltd

London

EC1V 3RS

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 1.00 GBP / Y cynnig uchaf: 5 600 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Rhif Contract: DN486594

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 247

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Thomas Graham & Sons Ltd

Carlisle

CA6 4SQ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 1.00 GBP / Y cynnig uchaf: 3 600 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 5

Rhif Contract: DN486594

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 247

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Lyreco UK Ltd

Telford

TF2 7NB

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 1.00 GBP / Y cynnig uchaf: 7 200 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 6

Rhif Contract: DN486594

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 247

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Arrow County Supplies Ltd

Shrewsbury

SY3 9AE

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 1.00 GBP / Y cynnig uchaf: 4 400 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 7

Rhif Contract: DN486594

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 247

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Reliance Medical Ltd

Stoke-on-Trent

S7 1TL

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 1.00 GBP / Y cynnig uchaf: 10 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Court of Justice

Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: kimberley.rice@liverpool.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
18424300Disposable glovesGloves
33741300Hand sanitizerHand care products
33000000Medical equipments, pharmaceuticals and personal care productsMaterials and Products
33700000Personal care productsMedical equipments, pharmaceuticals and personal care products
35113400Protective and safety clothingSafety equipment
18143000Protective gearWorkwear accessories

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru