Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Laser Tracker for Future Automated Aerospace Assembly Demonstrator (FA3D2)
Cyhoeddwyd gan: University of Nottingham
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The scope of the research demonstrator has been defined in partnership with strategic global industrial partners including Airbus, BAE Systems, Hamble Aerostructures Ltd, GKN, Rolls-Royce, Safran and UTC Aerospace Systems. As part of the overall demonstrator platform, a need has been identified for a laser tracker to enable large volume measurement and precision assembly system. This specification outlines the requirements for such a measurement equipment system. Full details of the procurement process can be found in the tender documentation.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

University of Nottingham

University Park

Nottingham

NG7 2RD

UK

E-bost: leanne.bryant@nottingham.ac.uk

NUTS: UKF14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.nottingham.ac.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://in-tendhost.co.uk/universityofnottingham/aspx/Home

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Laser Tracker for Future Automated Aerospace Assembly Demonstrator (FA3D2)

Cyfeirnod: PROC LSB ITT/1322

II.1.2) Prif god CPV

38636100

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The scope of the research demonstrator has been defined in partnership with strategic global industrial partners including Airbus, BAE Systems, Hamble Aerostructures Ltd, GKN, Rolls-Royce, Safran and UTC Aerospace Systems. As part of the overall demonstrator platform, a need has been identified for a laser tracker to enable large volume measurement and precision assembly system. This specification outlines the requirements for such a measurement equipment system.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 200 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

38636100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKF14


Prif safle neu fan cyflawni:

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The scope of the research demonstrator has been defined in partnership with strategic global industrial partners including Airbus, BAE Systems, Hamble Aerostructures Ltd, GKN, Rolls-Royce, Safran and UTC Aerospace Systems. As part of the overall demonstrator platform, a need has been identified for a laser tracker to enable large volume measurement and precision assembly system. This specification outlines the requirements for such a measurement equipment system. Full details of the procurement process can be found in the tender documentation.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Total quality criteria / Pwysoliad: 80

Price / Pwysoliad:  20

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 179-433249

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 1

Teitl: Laser Tracker for Future Automated Aerospace Assembly Demonstrator (FA3D2)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

02/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Hexagon Metrology Ltd

Telford

TF7 4PL

UK

NUTS: UKG22

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 250 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 195 575.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: leanne.bryant@nottingham.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
38636100LasersSpecialist optical instruments

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru