Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: GGC0584 Endourology Disposable Products
Cyhoeddwyd gan: NHS Greater Glasgow and Clyde
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Lot 1 Access Sheaths and Catheters are used during Endoscopic Urological Procedures.

Ureteric Access Sheaths for flexible ureteroscopy. Ureteric Catheters for insertion of guide wires and contrast media.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Greater Glasgow and Clyde

Procurement Department, Glasgow Royal Infirmary, 84 Castle Street

Glasgow

G4 0SF

UK

Person cyswllt: Ian Pyper

Ffôn: +44 1412115171

E-bost: ian.pyper@ggc.scot.nhs.uk

NUTS: UKM82

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.nhsggc.org.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA10722

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

GGC0584 Endourology Disposable Products

Cyfeirnod: GGC0584

II.1.2) Prif god CPV

33140000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Endourology refers to a specific specialty area in urology in which small internal endoscopes and instrumentation are used to see into the urinary tract and perform surgery. What distinguishes endourology from traditional urology is that all procedures are done internally, without any extensive incisions. Endourology is also known as minimally invasive urologic surgery or laparoscopic surgery.

NHS Greater Glasgow and Clyde are tendering for the Disposable Products part of this product portfolio.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Access Sheaths and Catheters

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33140000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM82

UKM83


Prif safle neu fan cyflawni:

Glasgow Royal Infirmary, Gartnavel General Hospital, Stobhill Hospital, Queen Elizabeth University Hospital, Royal Alexandra Hospital, Inverclyde Royal Hospital and Vale of Leven Hospital.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 1 Access Sheaths and Catheters are used during Endoscopic Urological Procedures.

Ureteric Access Sheaths for flexible ureteroscopy. Ureteric Catheters for insertion of guide wires and contrast media.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 40

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Guidewires

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33140000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM82

UKM83


Prif safle neu fan cyflawni:

Glasgow Royal Infirmary, Gartnavel General Hospital, Stobhill Hospital, Queen Elizabeth University Hospital, Royal Alexandra Hospital, Inverclyde Royal Hospital and Vale of Leven Hospital.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2 Guidewires are used in Endoscopic Urological Procedures in Ureteral Access in routine or demanding cases.

Guidewires for insertion of ureteric stents catheters and other devices.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 40

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Stents

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33140000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM82

UKM83


Prif safle neu fan cyflawni:

Glasgow Royal Infirmary, Gartnavel General Hospital, Stobhill Hospital, Queen Elizabeth University Hospital, Royal Alexandra Hospital, Inverclyde Royal Hospital and Vale of Leven Hospital.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 3 Stents.

Ureteral Stents are used in Endoscopic Urological Procedures most commonly used in the treatment of kidney stones.

Ureteric Stents to drain kidney after surgical procedures or to manage ureteric obstruction.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 40

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Dilators, Balloons and Percutaneus Sheaths

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33140000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM82

UKM83


Prif safle neu fan cyflawni:

Glasgow Royal Infirmary, Gartnavel General Hospital, Stobhill Hospital, Queen Elizabeth University Hospital, Royal Alexandra Hospital, Inverclyde Royal Hospital and Vale of Leven Hospital.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 4 Dilators, Balloons and Percutaneous Sheaths are used in Endoscopic Urological Procedures for ureteral dilation.

Dilators, Balloons and Percutaneous Sheaths. To allow placement of devices into ureter, or kidney . Urethral dilators’ for urethra stricture treatment.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 40

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Stone Baskets and Retrieval Devices

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33140000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM82

UKM83


Prif safle neu fan cyflawni:

Glasgow Royal Infirmary, Gartnavel General Hospital, Stobhill Hospital, Queen Elizabeth University Hospital, Royal Alexandra Hospital, Inverclyde Royal Hospital and Vale of Leven Hospital.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 5 Stone Baskets and Retrieval Devices are used in Endoscopic Urological Procedures.

Stone Baskets and Retrieval Devices – devices to fix, reposition or retrieve stones and other objects in the urinary tract.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 40

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 035-083906

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: GGC0584

Teitl: Access Sheaths and Catheters

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: GGC0584

Teitl: Guidewires

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Rhif Contract: GGC0584

Teitl: Stents

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Rhif Contract: GGC0584

Teitl: Dilators, Balloons and Percutaneus Sheaths

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 5

Rhif Contract: GGC0584

Teitl: Stone Baskets and Retrieval Devices

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NHS Greater Glasgow and Clyde framework for Endourology Disposable Products

The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise. The Project code is 15566.

Community benefits are included in this requirement.

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

In the Tender Submission, the bidder will be required to detail any social, economic and environmental benefits associated with contract

Performance during the contract term in the event of their appointment, in particular, but not limited to any of the following areas:

Social Benefits eg: jobs, work experience, training, apprenticeships and mentoring.

Economic Benefits eg: use of Small, Medium Enterprises, promotion of opportunities to Social Enterprises and the Voluntary Sector,

(SC Ref:644793)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Glasgow Sheriff Court and Justice of the Peace Court

1 Carlton Place

Glasgow

G5 9TW

UK

Ffôn: +44 1414298888

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ian.pyper@ggc.scot.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
33140000Medical consumablesMedical equipments

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru