Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Kings Priory and Polam Hall School — Supply and Distr.n of Ambient, Chilled, Frozen and Non-Food
Cyhoeddwyd gan: Kings Priory and Polam Hall School (Part of Woodard Academies Trust) C/OPelican Procurement Services
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Ambient, chilled, frozen and non-food.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Kings Priory and Polam Hall School (Part of Woodard Academies Trust) C/OPelican Procurement Services

Ash House, Tanshire Park, Shackleford Road, Godalming

Elstead

GU8 6LB

UK

Ffôn: +44 1252705200

E-bost: chloe.dalchow@pelicanprocurement.co.uk

Ffacs: +44 1252705249

NUTS: UKC

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.pelicanprocurementservices.co.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA5885

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Kings Priory and Polam Hall School — Supply and Distr.n of Ambient, Chilled, Frozen and Non-Food

II.1.2) Prif god CPV

15000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Ambient, chilled, frozen and non-food.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 226 490.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

15000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC


Prif safle neu fan cyflawni:

Kings Priory School — Huntingdon Place, Tynemouth, North Shields NE30 4RF.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Ambient, chilled, frozen and non-food.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Delivery and service / Pwysoliad: 15

Maes prawf ansawdd: Product range and brand analysis / Pwysoliad: 15

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Additions, removals of products where appropriate throughout the term of the contract.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please note that pre Covid-19, the clients annual purchase value for this contract is circa GBP 350 000.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 225-554979

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

29/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Turner Price (Country Range)

Wiltshire Rd

Hull

HU4 6PD

UK

Ffôn: +44 7940525228

Ffacs: +44 1482577190

NUTS: UKC

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 226 490.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 219 007.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(MT Ref:222036)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Public Procurement Review Service

Cabinet Office

London

UK

Ffôn: +44 3450103503

E-bost: publicprocurementreview@cabinetoffice.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/publications/public-procurement-review-service-scope-and-remit

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: chloe.dalchow@pelicanprocurement.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
15000000Food, beverages, tobacco and related productsAgriculture and Food

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru