Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Stoke-on-Trent and Staffordshire Local Enterprise Partnership Growth Hub Peer Networks Programme Reference Number
Cyhoeddwyd gan: Staffordshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Stoke-on-Trent and Staffordshire LEP (SSLEP) and associated Growth Hub service wishes to obtain the services of a suitably qualified business support service provider to develop and deliver the Peer Network Programme specified and funded through a grant agreement by the Central Government department BEIS.

Objectives of Peer Network Programme:

(i) delivery business support service to cohorts of businesses that sign up;

(ii) provide monitoring feedback to BEIS to evaluate if it is a useful policy intervention as it is considered a pilot initiative.

Framework agreement Dates 22 February 2021 to 31 March 2022. Value GBP 15 000 to GBP 216 000.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Staffordshire County Council

2 Staffordshire Place, Tipping Street

Stafford

ST162DH

UK

Person cyswllt: Gillian Sperrink

E-bost: commercial.team@staffordshire.gov.uk

NUTS: UKG2

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://staffordshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Stoke-on-Trent and Staffordshire Local Enterprise Partnership Growth Hub Peer Networks Programme Reference Number

Cyfeirnod: IA2208

II.1.2) Prif god CPV

79410000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This notice is to replace OJEU 2020/S/232/573933 which is changed from a contract to a framework agreement. Stoke-on-Trent and Staffordshire LEP (SSLEP) and associated Growth Hub service wishes to obtain the services of a suitably qualified business support service provider to develop and deliver the Peer Network Programme specified and funded through a grant agreement by the Central Government department BEIS.

Objectives of Peer Network Programme:

(i) delivery business support service to cohorts of businesses that sign up;

(ii) provide monitoring feedback to BEIS to evaluate if it is a useful policy intervention as it is considered a pilot initiative.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 216 000.00 EUR

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG2

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Stoke-on-Trent and Staffordshire LEP (SSLEP) and associated Growth Hub service wishes to obtain the services of a suitably qualified business support service provider to develop and deliver the Peer Network Programme specified and funded through a grant agreement by the Central Government department BEIS.

Objectives of Peer Network Programme:

(i) delivery business support service to cohorts of businesses that sign up;

(ii) provide monitoring feedback to BEIS to evaluate if it is a useful policy intervention as it is considered a pilot initiative.

Framework agreement Dates 22 February 2021 to 31 March 2022. Value GBP 15 000 to GBP 216 000.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: As detailed in tender documents / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 235-581497

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: IA2208

Teitl: Stoke-on-Trent and Staffordshire Local Enterprise Partnership Growth Hub Peer Networks Programme Reference Number

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

17/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Staffordshire Chamber of Commerce and Industry

Stoke-on-Trent

UK

NUTS: UKG2

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 216 000.00 EUR

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Staffordshire County Council

2 Staffordshire Place Tipping Street

Stafford

ST16 2DH

UK

E-bost: commercial.team@staffordshire.gov.uk

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Staffordshire County Council

2 Staffordshire Place, Tipping Street

Stafford

ST16 2DH

UK

E-bost: commercial.team@staffordshire.gov.uk

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Staffordshire County Council

2 Staffordshire Place, Tipping Street

Stafford

ST16 2DH

UK

E-bost: commercial.team@staffordshire.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: commercial.team@staffordshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79410000Business and management consultancy servicesBusiness and management consultancy and related services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru