Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Radiology Reporting Services
Cyhoeddwyd gan: The Common Services Agency (more commonly known as NHS National Services Scotland) (‘NSS’)
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

This lot is for routine and urgent radiology reporting carried out onsite by suitably qualified radiographers.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

The Common Services Agency (more commonly known as NHS National Services Scotland) (‘NSS’)

Gyle Square (NSS Head Office), 1 South Gyle Crescent

Edinburgh

EH12 9EB

UK

Person cyswllt: Kate Henderson

Ffôn: +44 1312756380

E-bost: kate.henderson@nhs.scot

NUTS: UKM

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.nhsscotlandprocurement.scot.nhs.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA11883

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Radiology Reporting Services

Cyfeirnod: NP18820

II.1.2) Prif god CPV

85150000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This framework agreement is for the provision of radiology reporting services by suitably qualified radiologists and radiographers to all NHS Scotland Health Boards. The primary service will be the reporting of radiology examinations which cannot be accommodated by staff of the participating authorities and can be carried out remotely or onsite.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 28 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Onsite Radiographer Reporting

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85150000

85141000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

NHS Scotland Hospitals.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for routine and urgent radiology reporting carried out onsite by suitably qualified radiographers.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 25

Maes prawf ansawdd: Service delivery / Pwysoliad: 25

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Remote Radiographer Reporting

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85150000

85141000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for routine and urgent radiology reporting carried out remotely by suitably qualified radiographers.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Service delivery / Pwysoliad: 25

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 25

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Remote Radiologist Reporting

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85141000

85150000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot will be for the provision of remote routine radiology reporting services by suitably qualified radiologists.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Service delivery / Pwysoliad: 25

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 25

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Out of Hours Radiologist Reporting

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85141000

85150000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for out of hours emergency radiology reporting carried out remotely by suitably qualified Radiologists overnight or during Saturday/Sunday day times.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Service delivery / Pwysoliad: 25

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 25

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 052-124957

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Onsite Radiographer Reporting

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

16/12/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Inhealth Group

Beechwood Hall, Kingsmead Road, High Wycombe

Buckinghamshire

HP11 1JL

UK

Ffôn: +44 1494560009

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 115 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Remote Radiographer Reporting

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

16/12/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

MEDICA Reporting Ltd

Fifth Floor, Havelock Place, Havelock Road

Hastings

TN34 1BG

UK

Ffôn: +44 3333111000

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 200 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: Remote Radiologist Reporting

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

16/12/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 11

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 7

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 11

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

MEDICA Reporting Ltd

Fifth Floor, Havelock Place, Havelock Road

Hastings

TN34 1BG

UK

Ffôn: +44 3333111000

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Telemedicine Clinic Ltd

Merlin House, Brunel Road, Theale

Reading

RG7 4AB

UK

Ffôn: +44 7387019508

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

4 Ways Healthcare Ltd

7 Marchmont Gate, Boundary Way

Hemel Hempstead

HP2 7BF

UK

Ffôn: +44 1442260322

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Radiology Reporting Online LLP trading as Everlight Radiology

6th Floor West, 350 Euston Road

London

NW1 3AX

UK

Ffôn: +44 3004001111

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

TXM Healthcare

Walnut House, Blackhill Drive

Wolverton Mill

MK12 5TS

UK

Ffôn: +44 7525023489

NUTS: UKJ12

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Remedy Healthcare Solutions

10 Horsted Square, Belbrook Business Park

Uckfield

TN22 1QG

UK

Ffôn: +44 7904840617

NUTS: UKJ2

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 20 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Teitl: Out of Hours Radiologist Reporting

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

16/12/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 9

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 7

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 9

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

MEDICA Reporting Ltd

Fifth Floor, Havelock Place, Havelock Road

Hastings

TN34 1BG

UK

Ffôn: +44 3333111000

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Radiology Reporting Online LLP trading as Everlight Radiology

6th Floor West, 350 Euston Road

London

NW1 3AX

UK

Ffôn: +44 3004001111

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

TXM Healthcare

Walnut House, Blackhill Drive

Wolverton Mill

MK12 5TS

UK

Ffôn: +44 7525023489

NUTS: UKJ12

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Remedy Healthcare Solutions

10 Horsted Square, Belbrook Business Park

Uckfield

TN22 1QG

UK

Ffôn: +44 7904840617

NUTS: UKJ2

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Telemedicine Clinic Ltd

Merlin House, Brunel Road, Theale

Reading

RG7 4AB

UK

Ffôn: +44 7387019508

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

4 Ways Healthcare Ltd

7 Marchmont Gate, Boundary Way

Hemel Hempstead

HP2 7BF

UK

Ffôn: +44 1442260322

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 7 600 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(SC Ref:639217)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Edinburgh Sheriff Court

Sheriff Court House, 27 Chambers Street

Edinburgh

EH1 1LB

UK

Ffôn: +44 1312252525

E-bost: edinburgh@scotcourts.gov.uk

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Economic operators should approach the contracting authority in the first instance. However, the only formal remedy is to apply to the courts:

An economic operator that suffers, or is at risk of suffering, loss or damage attributable to a breach of duty under the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015 or the Procurement Reform (Scotland) Act 2014, may bring proceedings in the Sheriff Court or the Court of Session

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: kate.henderson@nhs.scot
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85150000Medical imaging servicesHealth services
85141000Services provided by medical personnelMiscellaneous health services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru