Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Servicing and Repair of Automated Doors
Cyhoeddwyd gan: Housing 21
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

This tendering opportunity is for the servicing and repairs of automated doors, gates and barriers across all Housing 21 courts in England. This lot consists of 188 assets across 66 locations. This contract is for 5 years with the possibility of a 5-year contract extension, this should reflect Housing 21’s desire to develop a long term collaborative contract. The contract is split into three regions (please review tender instructions document on Delta). Housing 21 will work the selected supplier to incorporate installation of automated doors if required during the contract term (this is not an exclusive arrangement).

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Housing 21

51-53 Hagley Road

Birmingham

B16 8TP

UK

Person cyswllt: Manjeet Singh Sandhu

Ffôn: +44 3007901193

E-bost: manjeet.sandhu@housing21.org.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.housing21.org.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Not for profit organisation

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Servicing and Repair of Automated Doors

II.1.2) Prif god CPV

50000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This tendering opportunity is for the servicing and repairs of automated doors, gates and barriers across all Housing 21 courts in England. This lot consists of 581 assets across 179 locations. This contract is for 5 years with the possibility of a 5-year contract extension, this should reflect Housing 21’s desire to develop a long term collaborative contract. The contract is split into three regions (please review tender instructions document on Delta). Housing 21 will work the selected supplier to incorporate installation of automated doors if required during the contract term (this is not an exclusive arrangement).

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot North Region

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD

UKC


Prif safle neu fan cyflawni:

NORTH West (ENGLAND), North East (ENGLAND).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This tendering opportunity is for the servicing and repairs of automated doors, gates and barriers across all Housing 21 courts in England. This lot consists of 188 assets across 66 locations. This contract is for 5 years with the possibility of a 5-year contract extension, this should reflect Housing 21’s desire to develop a long term collaborative contract. The contract is split into three regions (please review tender instructions document on Delta). Housing 21 will work the selected supplier to incorporate installation of automated doors if required during the contract term (this is not an exclusive arrangement).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality question / Pwysoliad: 60

Maen prawf cost: Repairs / Pwysoliad: 25

Maen prawf cost: Servicing / Pwysoliad: 15

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/68R55HWD9G

Rhif y Lot Central Region

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKF

UKG

IE063

IE06

UKG3


Prif safle neu fan cyflawni:

East Midlands (ENGLAND), West Midlands (ENGLAND), Midland,Eastern and Midland,West Midlands.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This tendering opportunity is for the servicing and repairs of automated doors, gates and barriers across all Housing 21 courts in England. Housing 21 has 167 across 44 locations. This contract is for 5 years with the possibility of a 5-year contract extension, this should reflect Housing 21’s desire to develop a long term collaborative contract. The contract is split into three regions (please review tender instructions document on Delta). Housing 21 will work the selected supplier to incorporate installation of automated doors if required during the contract term (this is not an exclusive arrangement).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality questions / Pwysoliad: 60

Maen prawf cost: Repairs / Pwysoliad: 25

Maen prawf cost: Servicing / Pwysoliad: 15

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot South Region

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

31214300

44221200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

IE052

IE053

IE05


Prif safle neu fan cyflawni:

South-East, South-West, Southern.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This tendering opportunity is for the servicing and repairs of automated doors, gates and barriers across all Housing 21 courts in England. Housing 21 has 226 across 65 locations for this lot. This contract is for 5 years with the possibility of a 5 year contract extension, this should reflect Housing 21’s desire to develop a long term collaborative contract. The contract is split into three regions (please review tender instructions document on Delta). Housing 21 will work the selected supplier to incorporate installation of automated doors if required during the contract term (this is not an exclusive arrangement).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality questions / Pwysoliad: 60

Maen prawf cost: Repairs / Pwysoliad: 25

Maen prawf cost: Servicing / Pwysoliad: 15

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 115-280585

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Servicing and Repair of Automated Doors

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 9

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 9

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

JPF Systems Ltd

03359561

116 Duke Street, Liverpool

Merseyside

L15JW

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 30 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 90 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Servicing and Repair of Automated Doors

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 9

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 9

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

ABCA Systems Ltd

06294877

Unit 24 Mylord Crescent, Camperdown Industrial Estate, Killingworth, Newcastle Upon Tyne

Tyne and Wear

NE125UJ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 39 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 127 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Servicing and Repair of Automated Doors

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 9

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 9

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Multi Glazing Systems

02628441

The Pensnett Estate, First Avenue, Building 83 Bay 4

Kingswinford

DY6 7FL

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 16 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 48 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=571352876

GO Reference: GO-2021218-PRO-17808903

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Housing and Care 21

10th Floor, Tricorn House, 51-53 Hagley Road

Birmingham

B16 8TP

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: manjeet.sandhu@housing21.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44221200DoorsWindows, doors and related items
31214300Outdoor switching installationsSwitchgear
50000000Repair and maintenance servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru