Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Maintenance of Communal Doors and Door Entry Systems
Cyhoeddwyd gan: Livv Housing Group
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The estimated initial annual contract value is GBP 87 000 excluding VAT based upon historical expenditure; however, this is an estimate only. The successful contractor will be required to carry out a further upgrade works of the access control systems to the communal entrance doors following award of this contract. A separate asset list has been provided to enable the successful contractor to determine these works separately from the current planned and reactive maintenance contract in-line with the schedule of rates. Furthermore, the Group’s new build development programme could increase the level of work required under the contract envisioned. As additional buildings are constructed it is possible the volume of work required could increase. It is therefore anticipated that total expenditure could increase by approximately 55 % above the GBP 87 000 per annum estimate provided.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Livv Housing Group

Lakeview, Kings Business Park

Prescot

L34 1PJ

UK

Person cyswllt: Mrs Claire Paton

E-bost: tenders@cirruspurchasing.co.uk

NUTS: UKD

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://livvhousinggroup.com/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://livvhousinggroup.com/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Maintenance of Communal Doors and Door Entry Systems

Cyfeirnod: DN500917

II.1.2) Prif god CPV

50710000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Livv Housing Group sought bids from contractors to provide both planned and reactive maintenance services for automatic communal doors and door entry systems.

Services initially required include planned and reactive maintenance to:

— all internal and external automatic doors,

— all external shutters,

— all doors with access control systems in place,

— all external automatic gates.

This procurement process has been discontinued. A new procurement exercise will be carried out in due course.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50710000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD


Prif safle neu fan cyflawni:

Work will primarily be delivered within the borough of Knowsley; however the successful contractor may also be required to deliver services wherever the Group has an operational requirement across North West England.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The estimated initial annual contract value is GBP 87 000 excluding VAT based upon historical expenditure; however, this is an estimate only. The successful contractor will be required to carry out a further upgrade works of the access control systems to the communal entrance doors following award of this contract. A separate asset list has been provided to enable the successful contractor to determine these works separately from the current planned and reactive maintenance contract in-line with the schedule of rates. Furthermore, the Group’s new build development programme could increase the level of work required under the contract envisioned. As additional buildings are constructed it is possible the volume of work required could increase. It is therefore anticipated that total expenditure could increase by approximately 55 % above the GBP 87 000 per annum estimate provided.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The contract will be an initial 2-year period with one options to extend by a further 12 months, up to a maximum 3 years total contract term.

This contract has not been awarded.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The contract will be available to the following, such that each of the following will be entitled to purchase services from the successful contractor at the discretion of Livv Housing Group:

— Livv Housing Group and all subsidiary undertakings, both current and future,

— all parts of any current or future group structure of which Livv Housing Group is, or may become, a part,

— any joint venture entities (whether companies, limited liability partnerships or otherwise) in which any member of the Group participates from time to time (whether as a shareholder, member or otherwise), and are permitted by Livv Housing Group to make particular purchases from the contractor from time to time.

This contract has not been awarded.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 200-486749

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 1

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Court of Justice

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tenders@cirruspurchasing.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50710000Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installationsRepair and maintenance services of building installations

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru