Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: PROJ10136 Agreement for Services in Respect of Overseas Pension Scheme
Cyhoeddwyd gan: Foreign, Commonwealth and Development Office
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Through a competitive tender for a supplier to manage and disburse pension payments for overseas service agreements. This procurement will take place through the EU OJEU open procedure. FCDO encouraged interest and participation from suppliers with the appropriate capability and capacity as outlined in the tender documents including the relevant registration through the Financial conduct authority and the Bank of England Prudential Regulations Authority or equivalent. Suppliers that are interested in the opportunity registered on the FCDO Supplier Portal https://fcdo.proactisportal.com

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Foreign, Commonwealth and Development Office

Abercrombie House, Eaglesham Road

East Kilbride

G75 8EA

UK

Person cyswllt: Fiona Crawford

E-bost: fiona-crawford@FCDO.gov.uk

NUTS: UKM95

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://dfid.proactisportal.com

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Arall: International Development

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

PROJ10136 Agreement for Services in Respect of Overseas Pension Scheme

Cyfeirnod: DN133

II.1.2) Prif god CPV

75211200

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This service contract is to provide administration services to, and the disbursement of pension payments to entitled pensioners. This contract is for 24 months with the option to extend for a further 24 months and up to another GBP 600 000 subject to approvals. FCDO reserves the right to scale back or discontinue this programme at any point in line with FCDO standard terms and conditions and contract documents.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 600 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM95

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Through a competitive tender for a supplier to manage and disburse pension payments for overseas service agreements. This procurement will take place through the EU OJEU open procedure. FCDO encouraged interest and participation from suppliers with the appropriate capability and capacity as outlined in the tender documents including the relevant registration through the Financial conduct authority and the Bank of England Prudential Regulations Authority or equivalent. Suppliers that are interested in the opportunity registered on the FCDO Supplier Portal https://fcdo.proactisportal.com

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical award criteria / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 160-391202

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: PROJ10136

Teitl: Agreement for Services in Respect of Overseas Pension Scheme

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

29/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Crown Agents Bank Ltd

Quadrant House

Sutton

SM2 5AS

UK

E-bost: David.pitts@crownagentsbank.com

NUTS: UKI63

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 600 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Foreign Commonwealth and Development Office

Abercrombie House, Eaglesham Road

East Kilbride

G75 8EA

UK

E-bost: nicola-mcdonald@fcdo.org.uk

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Foreign Commonwealth and Development Office

Glasgow

UK

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Foreign Commonwealth and Development Office

Glasgow

G75 8EA

UK

E-bost: nicola-mcdonald@fcdo.org.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: fiona-crawford@FCDO.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
75211200Foreign economic-aid-related servicesForeign-affairs services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru