Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: North, North East and South Area Council — Environmental Education
Cyhoeddwyd gan: Barnsley Metropolitan Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Lot 1 — North Area Council – Environmental Education Service

The North Area Council, via Barnsley Metropolitan Borough Council (The Council) is looking for a provider to supply and manage services associated with improving and maintaining a clean, well presented and welcoming physical environment across the North Area: Darton East, Darton West, Old Town and St Helen’s Wards. The service will focus primarily on a proactive approach, encouraging people who live and work in the North Area to take greater personal responsibility for public green space. As local need evolves the North Area Council has been keen to respond and as a result this contact will have a strong educational theme running through it.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Barnsley Metropolitan Borough Council

Westgate Plaza 1, Westgate

Barnsley

S70 2DR

UK

Person cyswllt: Mrs Jade Popplewell

Ffôn: +44 1226772085

E-bost: jadepopplewell3@barnsley.gov.uk

NUTS: UKE31

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.yortender.co.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.yortender.co.uk

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

North, North East and South Area Council — Environmental Education

Cyfeirnod: DN511025

II.1.2) Prif god CPV

77000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

An environmental education service across the 3 areas of the borough.

1) Lot 1 — North Area Council — Environmental Education Service;

2) Lot 2 — North East Area Council — Community Traineeship Programme;

3) Lot 3 — South Area Council — Provision of a ‘Environmental, Education Tidy Team’ service.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 469 082.99 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 — North Area Council – Environmental Education Service

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE31

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 1 — North Area Council – Environmental Education Service

The North Area Council, via Barnsley Metropolitan Borough Council (The Council) is looking for a provider to supply and manage services associated with improving and maintaining a clean, well presented and welcoming physical environment across the North Area: Darton East, Darton West, Old Town and St Helen’s Wards. The service will focus primarily on a proactive approach, encouraging people who live and work in the North Area to take greater personal responsibility for public green space. As local need evolves the North Area Council has been keen to respond and as a result this contact will have a strong educational theme running through it.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 80

Price / Pwysoliad:  20

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 — North East Area Council – Community Traineeship Programme

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE31

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2 — North East Area Council – Community Traineeship Programme

The North East Area Council, via Barnsley Metropolitan Borough Council (the Council) is looking to establish a Community Traineeship Programme which will have an emphasis on raising aspirations, community engagement and the local environment. The councillors have resolved that the economy and regeneration is one of their key priorities for the North East Area Council and want to achieve local solutions to building employment and skills across the North East Area Council communities.

The Traineeship Programme will provide young people with meaningful work experience, and a hands-on learning approach, which will help to develop their aspirations. An initial insight into different areas of work, and a wider scope of learning experience, will help to deliver a recognised route into work for them and improve their self-confidence, skills and self-esteem, which in turn will strengthen the young people’s employment prospects.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 80

Price / Pwysoliad:  20

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lot 3 — South Area Council — Provision of a ‘Environmental, Education Tidy Team’ Service

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE31

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 3 — South Area Council — Provision of a ‘Environmental, Education Tidy Team’ service

The South Area Council via Barnsley Metropolitan Borough Council (The Council) is looking to commission a Provider to deliver an environmental, education, Tidy Team service in partnership with the South Area Council, Ward Alliances and residents, community groups, organisations and businesses. The service will complement the Council’s Neighbourhood Services to improve the physical appearance of the South Area. The service has evolved to include a strong educational and skills development focus and will be evident in the service providers approach.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 80

Price / Pwysoliad:  20

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 235-581492

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: DN511025

Teitl: North Area Council – Environmental Education Service

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

10/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Twiggs Ground Maintenance Ltd

4 Eaming View

Barnsley

S71 1DJ

UK

NUTS: UKE31

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 255 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: DN511025

Teitl: North East Area Council – Community Traineeship Programme

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

BCB Trading Ltd

189 Sheffield Rd

Barnsley

S70 4DE

UK

NUTS: UKE31

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 668 982.99 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Rhif Contract: DN511025

Teitl: South Area Council — Provision of a ‘Environmental, Education Tidy Team’ Service

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

15/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Twiggs Grounds Maintenance Ltd

4 Eaming View

Barnsley

S71 1DJ

UK

NUTS: UKE31

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 545 100.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: jadepopplewell3@barnsley.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
77000000Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural servicesAgriculture and Food
80000000Education and training servicesEducation

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru