Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Digital Capability for Health
Cyhoeddwyd gan: The Minister for the Cabinet Office acting through Crown Commercial Service (CCS)
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Crown Commercial Service, as the authority, has put in place an agreement for the provision of digital capability for health for use by NHS Digital and other public sector health and social care bodies for the provision of digital outcomes and supporting services. The agreement was developed with NHS Digital as the operator, who requires digital capability to meet specific needs of the health and social care sector.

NHS Digital requires suppliers to invest in understanding their specific organisational needs and to bespoke delivery of their services to meet requirements.

This framework has 12 suppliers with whom NHS Digital will develop strategic relationships over a period of time, to warrant up-front investment in framework level supplier agnostic competition, whilst maintaining effective and efficient competition at call-off. Building of closer strategic relationships will encourage the suppliers to improve and innovate on their delivery of services.

This will be achieved through ongoing collaborative partnership or supplier relationship management activities based on feedback from call-off contracts and MI reports.

Suppliers under the framework are required to provide the following Service Provisions:

DevOps Services — support for ongoing live services

Digital Definition Services — either separately or combined Extended Discovery and /or Alpha phases.

Build and Transition Services — either separately combining Beta phase and/or Retirement phases (including transition to Live). It is anticipated that Live will be covered by an appropriate competition for DevOps Services.

End-to-End Development Services — with the ability to combine the full set of agile phases of Discovery through to Live.

Data Management (and Similar) Services — primarily targeted at building, enhancing and maintaining data assets, migrating data from one system to another and analysis and reporting from such data assets.

Call-off competitions under this framework will follow NHS Digital’s standard governance processes for their requirements. There is no direct award call-off in this agreement.

Typical digital development will follow Government Digital Service (GDS) life cycle: discovery, alpha, beta and so on, outlined in the government service design manual (https://www.gov.uk/service-manual).

Suppliers will deliver work using GDS agile methodologies.

The framework will address the evolving technical ‘stacks’ associated within the different pillars of NHS Digital, including:

— platforms and infrastructure,

— product development,

— data services.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

The Minister for the Cabinet Office acting through Crown Commercial Service (CCS)

9th Floor, The Capital, Old Hall Street

Liverpool

L3 9PP

UK

Ffôn: +44 3450103503

E-bost: supplier@crowncommercial.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/ccs

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Digital Capability for Health

Cyfeirnod: RM6221

II.1.2) Prif god CPV

72000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Crown Commercial Service (CCS) as the authority have put in place a Collaborative Agreement for use by NHS Digital and other public sector health and social care bodies for the provision of digital outcomes and supporting services. The scope of the agreement covers the following:

— DevOps Services,

— Digital Definition Services,

— Build and Transition Services,

— End-to-End Development Services,

— Data Management (and Similar) Services.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 800 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

72000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Crown Commercial Service, as the authority, has put in place an agreement for the provision of digital capability for health for use by NHS Digital and other public sector health and social care bodies for the provision of digital outcomes and supporting services. The agreement was developed with NHS Digital as the operator, who requires digital capability to meet specific needs of the health and social care sector.

NHS Digital requires suppliers to invest in understanding their specific organisational needs and to bespoke delivery of their services to meet requirements.

This framework has 12 suppliers with whom NHS Digital will develop strategic relationships over a period of time, to warrant up-front investment in framework level supplier agnostic competition, whilst maintaining effective and efficient competition at call-off. Building of closer strategic relationships will encourage the suppliers to improve and innovate on their delivery of services.

This will be achieved through ongoing collaborative partnership or supplier relationship management activities based on feedback from call-off contracts and MI reports.

Suppliers under the framework are required to provide the following Service Provisions:

DevOps Services — support for ongoing live services

Digital Definition Services — either separately or combined Extended Discovery and /or Alpha phases.

Build and Transition Services — either separately combining Beta phase and/or Retirement phases (including transition to Live). It is anticipated that Live will be covered by an appropriate competition for DevOps Services.

End-to-End Development Services — with the ability to combine the full set of agile phases of Discovery through to Live.

Data Management (and Similar) Services — primarily targeted at building, enhancing and maintaining data assets, migrating data from one system to another and analysis and reporting from such data assets.

Call-off competitions under this framework will follow NHS Digital’s standard governance processes for their requirements. There is no direct award call-off in this agreement.

Typical digital development will follow Government Digital Service (GDS) life cycle: discovery, alpha, beta and so on, outlined in the government service design manual (https://www.gov.uk/service-manual).

Suppliers will deliver work using GDS agile methodologies.

The framework will address the evolving technical ‘stacks’ associated within the different pillars of NHS Digital, including:

— platforms and infrastructure,

— product development,

— data services.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Price / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

N/a

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 162-395359

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: RM6221

Teitl: Digital Capability for Health

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 47

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Accenture (UK) Ltd

4757301

30 Fenchurch Street

London

EC3M 3BD

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: RM6221

Teitl: Digital Capability for Health

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 47

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Aire Logic Ltd

06233174

Aireside House, Aire Street

Leeds

LS1 4HT

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y caiff y contract ei is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: RM6221

Teitl: Digital Capability for Health

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 47

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

BJSS Ltd

2777575

1 Whitehall Quay

Leeds

LS1 4HR

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y caiff y contract ei is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: RM6221

Teitl: Digital Capability for Health

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 47

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Capita Business Services Ltd (CBSL)

2299747

65 Gresham Street

London

EC2V 7NQ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: RM6221

Teitl: Digital Capability for Health

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 47

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Cognizant Worldwide Ltd

07195160

1 Kingdom Street, Paddington Central

London

W2 6BD

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: RM6221

Teitl: Digital Capability for Health

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 47

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Hippo Digital Ltd

09877239

1st Floor Aireside House, 24-26 Aire Street

Leeds

LS1 4HT

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y caiff y contract ei is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: RM6221

Teitl: Digital Capability for Health

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 47

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

IBM United Kingdom Ltd

741598

PO Box 41 North Harbour

Portsmouth

PO6 3AU

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y caiff y contract ei is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: RM6221

Teitl: Digital Capability for Health

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 47

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Infinity Works Consulting Ltd

08189469

Apsley House, 78 Wellington Street

Leeds

LS1 2EQ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y caiff y contract ei is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: RM6221

Teitl: Digital Capability for Health

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 47

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Informed Solutions Ltd

02755304

The Old Bank, Old Market Place

Cheshire

WA14 4PA

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y caiff y contract ei is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: RM6221

Teitl: Digital Capability for Health

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 47

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Kainos Software Ltd

NI019370

4-6 Upper Crescent

Belfast

BT7 1NT

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y caiff y contract ei is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: RM6221

Teitl: Digital Capability for Health

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 47

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Mastek UK Ltd

2731277

Pennant House, 2 Napier Court, Napier Road

Reading

RG1 8BW

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y caiff y contract ei is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: RM6221

Teitl: Digital Capability for Health

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 47

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Netcompany UK Ltd

08568559

Northburgh House, 10 Northburgh Street

London

EC1V 0AT

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y caiff y contract ei is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The value provided in section II.1.7) is only an estimate. We cannot guarantee to suppliers any business through this Commercial Agreement.

As part of this contract award notice the following can be accessed at:

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/a9899b08-d48d-46e1-89fa-09886c9c311f

1) Redacted Commercial Agreement;

2) List of Successful Suppliers;

3) Customer list

On 2 April 2014 Government introduced its Government Security Classifications (GSC) scheme which replaced Government Protective Marking Scheme (GPMS). A key aspect is the reduction in the number of security classifications used. All bidders were required to make themselves aware of the changes as it may impact this requirement. This link provides information on the GSC at: https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Cyber Essentials is a mandatory requirement for Central Government contracts which involve handling personal information or provide certain ICT products/services. Government is taking steps to reduce the levels of cyber security risk in its supply chain through the Cyber Essentials scheme. The scheme defines a set of controls which, when implemented, will provide organisations with basic protection from the most prevalent forms of threat coming from the internet. To participate in this procurement, bidders were required to demonstrate they comply with the technical requirements prescribed by Cyber Essentials, for services under and in connection with this procurement.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The Minister for the Cabinet Office acting through the Cabinet Office

9th Floor, The Capital, Old Hall Street

Liverpool

L3 9PP

UK

Ffôn: +44 3450103503

E-bost: supplier@crowncommercial.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.crowncommercial.gov.uk

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Crown Commercial Services

The Capital, Old Hall Street

Liverpool

L3 9PP

UK

Ffôn: +44 3450103503

E-bost: supplier@crowncommercial.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: supplier@crowncommercial.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru