Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Payroll Services
Cyhoeddwyd gan: Thames Water Utilities Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Thames water requires a UK HMRC compliant Payroll service to pay 6500 salaried employees monthly and provide key information to employees. Accurate record keeping of statutory records and transactions and reporting to Thames Water.

Hysbysiad dyfarnu contract – cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU - Cyfarwyddeb Cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Thames Water Utilities Ltd

Procurement Support Centre — 3rd Floor East, C/O Mail Room, Rose Kiln Court

Reading

RG2 0BY

UK

E-bost: procurement.support.centre@thameswater.co.uk

NUTS: UKJ11

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.thameswater.co.uk

I.6) Prif weithgaredd

Dŵr

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Payroll Services

Cyfeirnod: FA1477

II.1.2) Prif god CPV

79211110

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Payroll Services.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Cynnig isaf:   / Y cynnig uchaf:  

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79211110

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI

UKJ


Prif safle neu fan cyflawni:

Whole of the Thames Water region.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Thames water requires a UK HMRC compliant Payroll service to pay 6500 salaried employees monthly and provide key information to employees. Accurate record keeping of statutory records and transactions and reporting to Thames Water.

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Initial period would be for 3 years with options to extend annually to a maximum of 8 years.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

negodi gyda galwad am gystadleuaeth

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae'r broses gaffael yn golygu sefydlu cytundeb fframwaith gydag un gweithredwr.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 136-335915

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: Pertemps Recruitment Partnership

Teitl: Payroll Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

11/12/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Pertemps Recruitment Partnership

Warwickshire

UK

NUTS: UKG13

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

All suppliers who wish to respond to this notice must request a pre-qualification questionnaire (PQQ) by using the link in Section I.3 of this notice, i.e. https://www.thameswater.co.uk/procurement

Note that your client may be Thames Water Utilities Ltd or another company within the Kemble Water group structure.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Thames Water Utilities Ltd

Reading

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Thames Water Utilities Ltd will incorporate a standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. The standstill period, which will be for a minimum of 10 calendar days, provides time for unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into.

The Utilities Contracts Regulations 2016 provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland).

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Thames Water Utilities Ltd

Reading

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement.support.centre@thameswater.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79211110Payroll management servicesAccounting services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru