Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Market Research and Insight Services
Cyhoeddwyd gan: Network Rail Infrastructure Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The appointed service providers will be required to cover some or all expertise in undertaking primary research.

The lot includes but not limited to the following:

• B2C/B2B/CX;

• employee engagement;

• comms development and evaluation;

• brand reputation;

• politicians;

• journalists;

• mystery shopping;

• pedestrian counting;

• behaviour change;

• segmentation;

• public health and safety.

Hysbysiad dyfarnu contract – cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU - Cyfarwyddeb Cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Network Rail Infrastructure Ltd

1 Eversholt Street

London

NW1 2DN

UK

Ffôn: +44 1908781000

E-bost: Grace.Cope@networkrail.co.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.networkrail.co.uk

I.6) Prif weithgaredd

Gwasanaethau rheilffyrdd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Market Research and Insight Services

II.1.2) Prif god CPV

79310000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Network Rail has identified a requirement for the provision of market research from third-party suppliers to provide the following activities both nationally and regionally:

— quantitative and qualitative primary market research;

— commercial market intelligence;

— online survey tool.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 12 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Quantitative and Qualitative Primary Market Research

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79310000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The appointed service providers will be required to cover some or all expertise in undertaking primary research.

The lot includes but not limited to the following:

• B2C/B2B/CX;

• employee engagement;

• comms development and evaluation;

• brand reputation;

• politicians;

• journalists;

• mystery shopping;

• pedestrian counting;

• behaviour change;

• segmentation;

• public health and safety.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 70 %

Maes prawf ansawdd: Commercial / Pwysoliad: 30 %

Maen prawf cost: Not to exceed rate / Pwysoliad: 100 %

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Commercial Market Intelligence

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79310000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The appointed service providers are required to provide primarily secondary research to inform our commercial property business.

The lot includes but not limited to the following:

• trends and insight into retail buying behaviours of consumers;

— general retail consumer buying behaviours (national and global;

— travel retail consumer buying behaviours (national and global;

— customer experience – experiential activity;

• customer profiling and segmentation;

• thought leadership in the retail and commercial sphere;

• turning information into actionable insights for daily decision-making and strategic planning.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 70 %

Maes prawf ansawdd: Commercial / Pwysoliad: 30 %

Maen prawf cost: Not to exceed rate / Pwysoliad: 100 %

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Online Tool

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79311000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The appointed service provider is required to provide an online survey tool that empowers Network Rail employees to undertake in-house research.

The lot includes but not limited to the following:

• requires bespoke registration and onboarding process;

• quantitative panel and qualitative functions;

• support service for users;

• unlimited users and surveys;

• easy and intuitive to use for non-research specialists;

• template questionnaires provided for different types of surveys;

• ability to undertake targeted surveys;

• supplier to provide training to users throughout contract;

• tools to be compatible across multiple systems and platforms;

• tool to meet highest security standards;

• GDPR compliant.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 70 %

Maes prawf ansawdd: Commercial / Pwysoliad: 30 %

Maen prawf cost: Not to exceed rate / Pwysoliad: 100 %

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

negodi gyda galwad am gystadleuaeth

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae'r broses gaffael yn golygu sefydlu cytundeb fframwaith gydag un gweithredwr.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 059-142847

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Quantitative and Qualitative Primary Market Research

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

18/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 10

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

DJS Research Ltd

Stockport

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Strategic Research and Insight Ltd

Cardiff

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Yonder Consulting Ltd

London

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Savanta Group Ltd

London

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

PricewaterhouseCoopers LLP

London

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 7 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Commercial Market Intelligence

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

18/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Yonder Consulting Ltd

London

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

DJS Research Ltd

Stockport

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Savanta Group Ltd

London

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 4 800 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: Online Tool

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

18/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

QuestionPro UK Ltd

London

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 240 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The High Court

Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Grace.Cope@networkrail.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79310000Market research servicesMarket and economic research; polling and statistics
79311000Survey servicesMarket research services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru