Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: AN2031 Mobile Phones - Services & Support
Cyhoeddwyd gan: Chwarae Teg
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Chwarae Teg are looking to procure 24 Month Mobile Phone Services & Support Contract with an option to extend by a further 12 months. Bidders are requested to understand the specification document and ensure the specified requirements can be achieved. Your understanding of our requirements shall be reflected in your Pricing Schedule (Appendix 2). The basis of the contract will include:
• 24 Month Contract
• Unlimited Voice and Text Service
• 150Gb Data Shared Pool
• Handset provision and delivery to end user address
• 4G Coverage and ability to make calls through Wi-Fi
• UK Based Support Desk
• Provide clear charging structure & online billing portal
• End of life management.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Chwarae Teg

1st Floor Anchor Court, Keen Road,

Cardiff

CF24 5JW

UK

Julie Stenlake

+44 2920462745

tenders@chwaraeteg.com

http://www.cteg.org.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

AN2031 Mobile Phones - Services & Support

2.2

Disgrifiad o'r contract

Chwarae Teg are looking to procure 24 Month Mobile Phone Services & Support Contract with an option to extend by a further 12 months. Bidders are requested to understand the specification document and ensure the specified requirements can be achieved. Your understanding of our requirements shall be reflected in your Pricing Schedule (Appendix 2). The basis of the contract will include:

• 24 Month Contract

• Unlimited Voice and Text Service

• 150Gb Data Shared Pool

• Handset provision and delivery to end user address

• 4G Coverage and ability to make calls through Wi-Fi

• UK Based Support Desk

• Provide clear charging structure & online billing portal

• End of life management.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

32250000 Mobile telephones
32252100 Hands-free mobile telephones
32252110 Hands-free mobile telephones (wireless)
64212000 Mobile-telephone services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


AN2031
Barclay Communications

Unit 1K Willow House, Strathclyde Business Park, Strathclyde Business Park,

Glasgow

ML43PB

UK

Graham Cameronwww.barclaycomms.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

AN2031

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  29 - 01 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

8

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:108449)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Agile Nation 2

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  23 - 02 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tenders@chwaraeteg.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
32252100Hands-free mobile telephonesGSM telephones
32252110Hands-free mobile telephones (wireless)GSM telephones
32250000Mobile telephonesTransmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television
64212000Mobile-telephone servicesTelephone and data transmission services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
NOV351141: AN2031 Mobile Phones - Services & Support
Dyddiad Cyhoeddi: 11/11/20
Dyddiad Cau: 14/01/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Chwarae Teg
FEB359384: AN2031 Mobile Phones - Services & Support
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Chwarae Teg

Copyright © GwerthwchiGymru