Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of General Insurance and related services to Merthyr Valleys Homes Ltd
Cyhoeddwyd gan: Gibbs Laidler Consulting LLP
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: General Insurance and related services for Property, Legal Liability and other (non-Life) insurable risks, as required by Merthyr Valleys Homes Ltd.
CPV: 66510000, 66510000, 66514110, 66516100, 66517300, 66518000, 66510000, 66513100, 66513200, 66515000, 66515200, 66515410, 66516000, 66516400, 66516500, 66517300, 66518000, 66519500, 66519200, 71631000, 71631100, 71630000, 71632200.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Merthyr Valleys Homes Ltd

Ty Brychan, 22 Lansbury Road, Gellideg

Merthyr Tydfil

CF48 1HA

UK

Person cyswllt: Our Consultant for this procurement: Gibbs Laidler Consulting LLP

Ffôn: +44 7841632923

E-bost: jeremy.flint@gibbslaidler.co.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.mvhomes.org.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of General Insurance and related services to Merthyr Valleys Homes Ltd

II.1.2) Prif god CPV

66510000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

General Insurance and related services for Property, Legal Liability and other (non-Life) insurable risks, as required by Merthyr Valleys Homes Ltd.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 960 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

A programme of General Insurance and related services for Merthyr Valleys Homes Ltd.

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66510000

66513100

66513200

66515000

66515200

66515410

66516000

66516400

66516500

66517300

66518000

66519500

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15


Prif safle neu fan cyflawni:

Merthyr Tydfil County Borough, Wales and any other areas that are necessary to fulfil the contract.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The provision of a programme of General Insurance and related services for Merthyr Valleys Homes Ltd, excluding Motor Fleet risks and Engineering Insurance/Inspection.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Price / Pwysoliad:  50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Merthyr Valleys Homes Ltd has entered Long Term Agreements with the successful bidder and/or the bidder's nominated Risk Carriers for three years (or three periods of insurance), with an option to extend the Award period by up to two further years subject to service, performance and cost.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

As stated in the ITT documentation.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

A programme of Motor Fleet Insurance and related services for Merthyr Valleys Homes Ltd

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66510000

66514110

66516100

66517300

66518000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15


Prif safle neu fan cyflawni:

Merthyr Tydfil County Borough, Wales and any other areas that are necessary to fulfil the contract.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

A programme of motor insurance and related services for a fleet of motor vehicles owned and or operated by Merthyr Valleys Homes Ltd.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Price / Pwysoliad:  50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Merthyr Valleys Homes Ltd entered into a Long Term Agreement with the successful bidder for three years (or three periods of insurance), with an option to extend the Award period by up to two further years subject to service, performance and cost.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

As per ITT documentation

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Insurance and related services to Merthyr Valleys Homes Ltd and associated with Engineering Insurance and a programme of Engineering Inspections for statutory and other items of plant and equipment.

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66519200

71631000

71631100

71630000

71632200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15


Prif safle neu fan cyflawni:

Merthyr Tydfil County Borough, Wales and any other areas that are necessary to fulfil the contract.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Engineering Insurance and an associated programme of inspections for statutory and other items of engineering plant and equipment.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Price / Pwysoliad:  50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Merthyr Valleys Homes Ltd has entered into a Long Term Agreement with the successful bidder and/or the bidder's proposed Risk Carriers for three years (or three periods of insurance), with an option to extend the award period by up to two further years subject to service, performance and cost.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

As per ITT documentation.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gystadleuol gyda negodi

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2019/S 190-462455

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: A programme of General Insurance and related services for Merthyr Valleys Homes Ltd.

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

27/02/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

JLT Specialty Ltd

First Floor - Columbia Centre, Station Road

Bracknell

RG121LP

UK

Ffôn: +44 1344381625

NUTS: UKJ11

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 792 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y caiff y contract ei is-gontractio

Y gwerth neu gyfran sy’n debygol o gael ei (h)is-gontractio i drydydd partïon

Cyfran: 10 %

Disgrifiad byr o’r rhan o’r contract i’w his-gontractio:

All insurance coverage and support services will be through the agency of the successful Bidder, but Claims management services will be outsourced.

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: A programme of Motor Fleet Insurance and related services for Merthyr Valleys Homes Ltd

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

27/02/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd

27-30 Railway Street

Chelmsford

CM11QS

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 119 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: Insurance and related services to Merthyr Valleys Homes Ltd and associated with Engineering Insurance and a programme of Engineering Inspections for statutory and other items of plant and equipment.

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

27/02/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Zurich Municipal

Zurich House

Farnborough

GU146GB

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 50 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y caiff y contract ei is-gontractio

Y gwerth neu gyfran sy’n debygol o gael ei (h)is-gontractio i drydydd partïon

Cyfran: 90 %

Disgrifiad byr o’r rhan o’r contract i’w his-gontractio:

Insurance and inspection services will be delivered by the successful Bidder's nominated insurer.

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:108450)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The High Court of England and Wales

London

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The Contracting Authority entered into this contract following a 10 calendar day standstill period starting on the day after the notification of the result.

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

The Cabinet Office

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: jeremy.flint@gibbslaidler.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
66513200Contractors all-risk insurance servicesLegal insurance and all-risk insurance services
66515000Damage or loss insurance servicesInsurance services
66519200Engineering insurance servicesEngineering, auxiliary, average, loss, actuarial and salvage insurance services
66515410Financial loss insurance servicesDamage or loss insurance services
66516400General liability insurance servicesLiability insurance services
66518000Insurance brokerage and agency servicesInsurance services
66510000Insurance servicesInsurance and pension services
66513100Legal expenses insurance servicesLegal insurance and all-risk insurance services
66516000Liability insurance servicesInsurance services
66519500Loss adjustment servicesEngineering, auxiliary, average, loss, actuarial and salvage insurance services
71631100Machinery-inspection servicesTechnical inspection services
66514110Motor vehicle insurance servicesFreight insurance and Insurance services relating to transport
66516100Motor vehicle liability insurance servicesLiability insurance services
71632200Non-destructive testing servicesTechnical testing services
66516500Professional liability insurance servicesLiability insurance services
66515200Property insurance servicesDamage or loss insurance services
66517300Risk management insurance servicesCredit and surety insurance services
71630000Technical inspection and testing servicesTechnical testing, analysis and consultancy services
71631000Technical inspection servicesTechnical inspection and testing services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT311027: Provision of General Insurance and related services to Merthyr Valleys Homes Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 02/10/19
Dyddiad Cau: 04/11/19
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Gibbs Laidler Consulting LLP
FEB359385: Provision of General Insurance and related services to Merthyr Valleys Homes Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Gibbs Laidler Consulting LLP

Copyright © GwerthwchiGymru