Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: sheet piling package for Aberdare Rail Station Embankment Widening
OCID: ocds-kuma6s-118584
ID yr Awdurdod: AA1027
Cyhoeddwyd gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/22
Dyddiad Cau: 25/02/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Cyfle Is-gontractio
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: contact for further information

Is-gontract - Cyfle

SERVICES

1 Manylion y Sefydliad Prynu

1.1

Enw a Chyfeiriad y Sefydliad Prynu


Alun Griffiths

21-23 Nevill St,, Abergavenny,,

Monmouthshire

NP7 5AA

UK

Liam Morgan

+44 1873857211

liam.morgan@alungriffiths.co.uk

1.2

Cael Dogfennaeth

The documents will be available from Sell2Wales. Please record your interest in the notice to download the documents.

1.3

Rhagor o Wybodaeth

1.4

Derbyn Dogfennau

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

sheet piling package for Aberdare Rail Station Embankment Widening

2.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan y sefydliad prynu

N/a

2.3

Manylion y Prif Gontract

Rhif Adnabod yr Hysbysiad Cyhoeddedig:  DEC276215

Teitl:  CVL Transformation - Package 07 Stations - ITT

Sefydliad Prynu:  Keolis Amey Wales Cymru Limited

2.4

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

contact for further information

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=118584.

2.5

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
61 Transport For Wales - Core Valley Lines
63000000 Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
84 Transport for Wales Rail Services / Keolis Amey Operations Limited
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

3.2

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     25 - 02 - 2022  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   29 - 04 - 2022

3.3

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Sub-contracting opportunities published on Sell2Wales are business-to-business transactions and are not subject to the normal public sector and EU rules regarding procurement. The Welsh Government does not accept responsibility or liability for the content, evaluation or award of sub-contracting opportunities.

(WA Ref:118584)

4.2

Dogfennaeth Ychwanegol

735429_Final_Report_Aberdare_Station_Platform_v3
Aberdare Utilities
ITT Piling - Aberdare Embankment Widening
TRAN01-GRF-R1-ABD-DDR-C-CV-400100-WB-Draft-
TRAN01-GRF-R1-ABD-DDR-C-CV-400101-WB-Draft-
TRAN01-GRF-R1-ABD-DDR-C-CV-400102-P01.1
TRAN01-GRF-R1-ABD-DDR-C-CV-400103-P01.1
TRAN01-KAW-R1-ABD-RPT-G-GE-000025

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  11 - 02 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: liam.morgan@alungriffiths.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate
45000000Construction workConstruction and Real Estate
63000000Supporting and auxiliary transport services; travel agencies servicesTransport and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
11/02/22 735429_Final_Report_Aberdare_Station_Platform_v3 Aberdare sheet Piling final report5.67 MB24
11/02/22 Aberdare Utilities Aberdare Utilities Report11.73 MB18
11/02/22 ITT Piling - Aberdare Embankment Widening ITT Pilling433.88 KB30
11/02/22 TRAN01-GRF-R1-ABD-DDR-C-CV-400100-WB-Draft- Drawing8.71 MB21
11/02/22 TRAN01-GRF-R1-ABD-DDR-C-CV-400101-WB-Draft- Drawing1.03 MB20
11/02/22 TRAN01-GRF-R1-ABD-DDR-C-CV-400102-P01.1 Drawing8.79 MB22
11/02/22 TRAN01-GRF-R1-ABD-DDR-C-CV-400103-P01.1 Drawing1.50 MB21
11/02/22 TRAN01-KAW-R1-ABD-RPT-G-GE-000025 Drawing2.07 MB21

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru