Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Transport for Wales Core Valley Lines - Bridge Fabrication
OCID: ocds-kuma6s-118706
ID yr Awdurdod: AA1027
Cyhoeddwyd gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cyhoeddi: 14/02/22
Dyddiad Cau: 18/02/22
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This contract is for the design, fabrication, transportation of bridge to site and assembly of bridge on site to enable Alun Griffiths to crane the bridge into position. The Subcontractor will not be required to install the bridge, only assemble on site.

Is-gontract - Cyfle Tybiannol

WORKS

1 - Manylion y Sefydliad Prynu

1.1

Enw a Chyfeiriad y Sefydliad Prynu


Alun Griffiths Contractors

21-23 Nevill St,, Abergavenny,,

Monmouthshire

NP7 5AA

UK

Tenderer

+44 1873857211


1.2

Cael Dogfennaeth

The documents will be available from Sell2Wales. Please record your interest in the notice to download the documents.

1.3

Rhagor o Wybodaeth

Request for further information should be submitted through the Questions and Answers function on Sell2Wales. Please record your interest in the notice to submit a question.

1.4

Derbyn Dogfennau

Completed documents should be returned through the Sell2Wales post box facility. Please record your interest in the notice to submit a response.

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Transport for Wales Core Valley Lines - Bridge Fabrication

2.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan y sefydliad prynu sy'n contractio

N/a

2.3

Manylion y Prif Gontract

Rhif Adnabod yr Hysbysiad Cyhoeddedig:  DEC276215

Teitl:  CVL Transformation - Package 07 Stations - ITT

Sefydliad Prynu:  Keolis Amey Wales Cymru Limited

2.4

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

This contract is for the design, fabrication, transportation of bridge to site and assembly of bridge on site to enable Alun Griffiths to crane the bridge into position. The Subcontractor will not be required to install the bridge, only assemble on site.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=118706.

2.5

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45234100 Railway construction works
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

3.2

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     18 - 02 - 2022  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   31 - 03 - 2022

3.3

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r sefydliad prynu sy'n dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx
Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf. Bydd y blwch postio yn cau ar yr union amser a nodwyd.

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please note this is a speculative opportunity. The contractor has not yet won the prime contract and so a sub contract is not guaranteed.

Sub-contracting opportunities published on Sell2Wales are business-to-business transactions and are not subject to the normal public sector and EU rules regarding procurement. The Welsh Government does not accept responsibility or liability for the content, evaluation or award of sub-contracting opportunities.

(WA Ref:118706)

4.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Drawings No1Foot Bridge
Drawing No2 Foot Bridge
PR009 - Foot Bridge Quakers Yard 10.02.22
Reference Drawings

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  14 - 02 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45234100Railway construction worksConstruction work for railways and cable transport systems

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
14/02/22 Drawings No1Foot Bridge Drawings.124.52 MB22
14/02/22 Drawing No2 Foot Bridge Drawings.211.60 MB14
14/02/22 PR009 - Foot Bridge Quakers Yard 10.02.22 Foot Bridge Quakers Yard7.20 MB14
14/02/22 Reference Drawings Reference Drawings4.37 MB15

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru