Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: TfW - C000632.00 - Driver Training in Customer Service and Experience
OCID: ocds-kuma6s-117535
ID yr Awdurdod: AA50685
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 16/02/22
Dyddiad Cau: 30/03/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Transport for Wales (TfW) is looking to engage with a suitably qualified supplier to provide training services in Customer Service and Experience for TRAWSCymru Drivers.
Full ITT Documentation and all further information can be found on eTenderWales (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml) under project_49392 itt_92424

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Transport for Wales

Procurement, 3 Llys Cadwyn, Taff Street,

Pontypridd

CF37 4TH

UK

Lewis Evans

+44 2921673434

procurement@tfw.wales

https://tfw.wales
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

TfW - C000632.00 - Driver Training in Customer Service and Experience

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Transport for Wales (TfW) is looking to engage with a suitably qualified supplier to provide training services in Customer Service and Experience for TRAWSCymru Drivers.

Full ITT Documentation and all further information can be found on eTenderWales (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml) under project_49392 itt_92424

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=117535

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79342300 Customer services
80000000 Education and training services
80500000 Training services
80510000 Specialist training services
80511000 Staff training services
80522000 Training seminars
80530000 Vocational training services
80570000 Personal development training services
85 Transport for Wales
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The purpose of the contract is to ensure there is a level of consistency of excellence in customer service and experience throughout TfW modes of transport. TfW need to ensure we deliver the correct level of training, that helps strengthen our business. To ensure we aid learning and deliver that consistent training package, we require support from a training provider that will share knowledge and has the ability to help us understand the requirements to succeed in delivering the correct materials.

Some public transport driver communities are not direct employees of TfW, and we are looking to ensure they also meet our standards, both in safety and in delivering excellent customer service. Offering and delivering an effective training course will ensure there is a set standard in delivering this service.

Contract Duration is 2yrs with option to extend in 12 month increments up to a total of a further 3yrs, dependant upon funding, and requirements at that time. Initial requirements in Year 1 are potentially up to £50k on a call-off basis.

Full ITT Documentation and all further information can be found on eTenderWales (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml) under project_49392 itt_92424

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

C000632.00

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     30 - 03 - 2022  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   20 - 04 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please note any and all questions are to be submitted and will be responded to via the eTenderWales portal.

Full ITT Documentation and all further information can be found on eTenderWales (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml) under project_49392 itt_92424

(WA Ref:117535)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  16 - 02 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@tfw.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79342300Customer servicesMarketing services
80000000Education and training servicesEducation
80570000Personal development training servicesTraining services
80510000Specialist training servicesTraining services
80511000Staff training servicesSpecialist training services
80522000Training seminarsTraining facilities
80500000Training servicesEducation and training services
80530000Vocational training servicesTraining services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru