Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Pest Control Services
OCID: ocds-kuma6s-117950
ID yr Awdurdod: AA0221
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 17/02/22
Dyddiad Cau: 11/03/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The Aneurin Bevan University Health Board (ABUHB) are seeking to procure pest control services throughout all ABUHB sites.
The Contractor shall rid the ABUHB locations of the following specified pests - cockroaches, rats, mice, ants, silverfish, wasps, bees, food store pests, squirrels, feral cats, Pigeons, fleas and crickets and any other ad-hoc pest issues (wasps and bees subject to a height restriction of 4 metres). In regulations of Control Of Substances Hazardous to Health (COSHH) pesticides will need to be identified/reported in the method statement for each visit.
The contractor will undertake an annual survey of premises and advise on pest proofing issues to prevent pest access.
NOTE:TheauthorityisusingeTenderwalestocarryoutthisprocurementprocess.To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=113713

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

NWSSP Procurement, 4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Hannah Shotton

+44 1443848585

hannah.shotton@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

NWSSP Procurement, 4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Hannah Shotton

+44 1443848585

hannah.shotton@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

NWSSP Procurement, 4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Hannah Shotton

+44 1443848585

hannah.shotton@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Pest Control Services

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The Aneurin Bevan University Health Board (ABUHB) are seeking to procure pest control services throughout all ABUHB sites.

The Contractor shall rid the ABUHB locations of the following specified pests - cockroaches, rats, mice, ants, silverfish, wasps, bees, food store pests, squirrels, feral cats, Pigeons, fleas and crickets and any other ad-hoc pest issues (wasps and bees subject to a height restriction of 4 metres). In regulations of Control Of Substances Hazardous to Health (COSHH) pesticides will need to be identified/reported in the method statement for each visit.

The contractor will undertake an annual survey of premises and advise on pest proofing issues to prevent pest access.

NOTE:TheauthorityisusingeTenderwalestocarryoutthisprocurementprocess.To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=113713

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=117950

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

90922000 Pest-control services
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The contract will commence 1st April 2022 and will end 31st March 2024. With the option to extend for 2 additional years.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ABU-ITT-49763

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     11 - 03 - 2022  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   25 - 03 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:117950)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 02 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: hannah.shotton@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: hannah.shotton@wales.nhs.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: hannah.shotton@wales.nhs.uk

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90922000Pest-control servicesFacility related sanitation services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB388879: Pest Control Services
Dyddiad Cyhoeddi: 17/02/22
Dyddiad Cau: 11/03/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
SEP450956: Pest Control Services
Dyddiad Cyhoeddi: 19/09/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Copyright © GwerthwchiGymru