Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Pest Control Services

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 17 Chwefror 2022
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 17 Chwefror 2022

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-117950
Cyhoeddwyd gan:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
ID Awudurdod:
AA0221
Dyddiad cyhoeddi:
17 Chwefror 2022
Dyddiad Cau:
11 Mawrth 2022
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

The Aneurin Bevan University Health Board (ABUHB) are seeking to procure pest control services throughout all ABUHB sites. The Contractor shall rid the ABUHB locations of the following specified pests - cockroaches, rats, mice, ants, silverfish, wasps, bees, food store pests, squirrels, feral cats, Pigeons, fleas and crickets and any other ad-hoc pest issues (wasps and bees subject to a height restriction of 4 metres). In regulations of Control Of Substances Hazardous to Health (COSHH) pesticides will need to be identified/reported in the method statement for each visit. The contractor will undertake an annual survey of premises and advise on pest proofing issues to prevent pest access. NOTE:TheauthorityisusingeTenderwalestocarryoutthisprocurementprocess.To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=113713

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

NWSSP Procurement, 4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Hannah Shotton

+44 1443848585

hannah.shotton@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

NWSSP Procurement, 4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Hannah Shotton

+44 1443848585

hannah.shotton@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

NWSSP Procurement, 4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Hannah Shotton

+44 1443848585

hannah.shotton@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Pest Control Services

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The Aneurin Bevan University Health Board (ABUHB) are seeking to procure pest control services throughout all ABUHB sites.

The Contractor shall rid the ABUHB locations of the following specified pests - cockroaches, rats, mice, ants, silverfish, wasps, bees, food store pests, squirrels, feral cats, Pigeons, fleas and crickets and any other ad-hoc pest issues (wasps and bees subject to a height restriction of 4 metres). In regulations of Control Of Substances Hazardous to Health (COSHH) pesticides will need to be identified/reported in the method statement for each visit.

The contractor will undertake an annual survey of premises and advise on pest proofing issues to prevent pest access.

NOTE:TheauthorityisusingeTenderwalestocarryoutthisprocurementprocess.To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=113713

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=117950

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

90922000 Pest-control services
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The contract will commence 1st April 2022 and will end 31st March 2024. With the option to extend for 2 additional years.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ABU-ITT-49763

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     11 - 03 - 2022  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   25 - 03 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:117950)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 02 - 2022

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
90922000 Gwasanaethau rheoli plâu Gwasanaethau glanweithdra sy’n gysylltiedig â chyfleusterau

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
17 Chwefror 2022
Dyddiad Cau:
11 Mawrth 2022 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad cyhoeddi:
19 Medi 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
hannah.shotton@wales.nhs.uk
Cyswllt gweinyddol:
hannah.shotton@wales.nhs.uk
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
hannah.shotton@wales.nhs.uk

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.