Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Earthing and Bonding
OCID: ocds-kuma6s-118840
ID yr Awdurdod: AA50685
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 22/02/22
Dyddiad Cau: 31/03/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This requirement is needed to enable the successful electrification of the Core Valley Lines. E&B will play a key part in ensuring the safety of all personnel working on or near the rail, and of rail service users and customers once the line sections are energised. An effective E&B system will assist in minimising any identified Electromagnetic Compatibility (EMC) issues across an installation.
Earthing and Bonding will need to be installed across the route, on all OLE assets, stations, bridges, fences and other metal assets to:
- Ensure personal safety for those located on or about the railway,
- Provide a safe return path for current in the event of an electrical fault,
- Provide a return current path for normal load current; and
- Ensure the correct operation of electrical protection systems.
CPV: 45234000, 34632200, 34632300, 34946000, 34946100, 45234100, 45234115, 50225000.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Transport for Wales

3 Llys Cadwyn, Taff Street

Pontypridd

CF37 4TH

UK

Person cyswllt: Leanne Millard

Ffôn: +44 2921673434

E-bost: procurement@tfw.wales

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://trc.cymru

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA50685

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Transport related services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Earthing and Bonding

Cyfeirnod: C000488.00

II.1.2) Prif god CPV

45234000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

This requirement is needed to enable the successful electrification of the Core Valley Lines. E&B will play a key part in ensuring the safety of all personnel working on or near the rail, and of rail service users and customers once the line sections are energised. An effective E&B system will assist in minimising any identified Electromagnetic Compatibility (EMC) issues across an installation.

Earthing and Bonding will need to be installed across the route, on all OLE assets, stations, bridges, fences and other metal assets to:

- Ensure personal safety for those located on or about the railway,

- Provide a safe return path for current in the event of an electrical fault,

- Provide a return current path for normal load current; and

- Ensure the correct operation of electrical protection systems.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 12 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34632200

34632300

34946000

34946100

45234100

45234115

50225000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The purpose of this tender is to identify and appoint competent contractors to undertake works in relation to Earthing and Boding in a live/working rail environment.

This work is required to provide key installations and allow access to the rail for incumbent TfW Infrastructure Delivery Partners (IDPs) to complete their works, and ensure the network is compliant to standards applicable to an electrified railway.

Mini-competition will be utilised as the primary call-off process under this Framework, with a direct award allocation process reserved for urgent requirements only.

Should the need arise for this work outside of CVL, the Buyer and their subsidiaries reserve the right to utilise this framework for works appropriate to the scope within this framework as long as value for money can be demonstrated. For the avoidance of doubt this may include similar works on alternative lines and locations not within the CVL.

The potential work to be procured via this framework covers E&B works at various locations including:

- Signalling power supplies (FSP)

- Points heating

- Telecoms equipment

- Traction bonding

- Junction lighting

- OCS motorized switches

- Signalling structures & trackside equipment

- Stations

- Depots

- DNO cubicles

- Bridges and other metal/steel structures

- Metal/steel fencing

- Arbitrary metal/steel trackside enclosures

- Third party assets outside the WCB and CVL -Boundaries

- Metal / Steel Handrails

- IBJ’s / IRJ’s

- Sidings

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Technical and Sustainability / Pwysoliad: 55%

Price / Pwysoliad:  45%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

There may be a requirement to undertake this work after the FW expires in 3 years

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Please refer to ITT tender documentation

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

Please refer to ITT tender documentation

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 4

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 24/03/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 36  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 24/03/2022

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

if further procurement of these works are required the anticipated date will be 2025

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

TfW has appointed Amey Infrastructure Wales (AIW) as Managing Agent for works that may be sourced via the framework and are supporting TfW in developing and improving the CVL infrastructure and stations.

AIW and TfW Subsidiaries may also utilise the FW for associated works to be carried out on their behalf.

This FW seeks to appoint a maximum of four tenderers to undertake Earthing and Bonding Works on the Core Valley Lines and any other Wales and Borders route projects as appropriate.

Tender documents will be available via EtenderWales

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/esop/guest/login.do

Please refer to project_49783 and ITT_93254- Earthing and Bonding to obtain the tender documentation.

Any tenderer queries and responses and any circulars that may be issued during the tender period are to be communicated exclusively via the eTenderWales portal only. All responses will be shared with all tenderers unless the query is deemed confidential or commercially sensitive. Please ensure that any enquiries/clarifications raised via eTenderWales are free of any identifiable information, such as their name or the name of their company.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=118840

The Contractor shall ensure that all contracts with Subcontractors and Suppliers which the Contractor intends to procure following the Award date, and which the Contractor has not, before the date of this Contract, already planned to award to a particular Subcontractor or Supplier, are advertised through the Sell2Wales portal (www.sell2wales.gov.wales) and awarded following a fair, open, transparent and competitive process proportionate to the nature and value of the contract.

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Please refer to ITT tender documentation

(WA Ref:118840)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

22/02/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
21/03/22 09:31Notice date(s) changed

IV.2.2) Time limit
Old date: 24/03/2022 12:00
New date: 31/03/2022 12:00

IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Old date: 24/03/2022 12:00
New date: 31/03/2022 12:00

at suppliers request
Prif Gyswllt: procurement@tfw.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45234000Construction work for railways and cable transport systemsConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
34632300Electrical installations for railwaysRailways traffic-control equipment
34632200Electrical signalling equipment for railwaysRailways traffic-control equipment
45234100Railway construction worksConstruction work for railways and cable transport systems
45234115Railway signalling worksConstruction work for railways and cable transport systems
34946100Railway-track construction materialsRailway-track construction materials and supplies
34946000Railway-track construction materials and suppliesRailway equipment
50225000Railway-track maintenance servicesRepair, maintenance and associated services related to railways and other equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru