Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cyfle Is-gontractio Tybiannol

Ynyswen Station - Piling Works

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 08 Chwefror 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 08 Chwefror 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-128983
Cyhoeddwyd gan:
Alun Griffiths Contractors
ID Awudurdod:
AA1027
Dyddiad cyhoeddi:
08 Chwefror 2023
Dyddiad Cau:
24 Chwefror 2023
Math o hysbysiad:
Cyfle Is-gontractio Tybiannol
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Piling works at Ynyswen Station. Please see attached documents. Please send all prices to evan.phillips@alungriffiths.co.uk

Testun llawn y rhybydd

Is-gontract - Cyfle Tybiannol

WORKS

1 - Manylion y Sefydliad Prynu

1.1

Enw a Chyfeiriad y Sefydliad Prynu


Alun Griffiths Contractors

21-23 Nevill St,, Abergavenny,,

Monmouthshire

np121fs

UK

Evan Phillips

+44 1873857211

evan.phillips@alungriffiths.co.uk

1.2

Cael Dogfennaeth

The documents will be available from Sell2Wales. Please record your interest in the notice to download the documents.

1.3

Rhagor o Wybodaeth

1.4

Derbyn Dogfennau

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Ynyswen Station - Piling Works

2.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan y sefydliad prynu sy'n contractio

N/a

2.3

Manylion y Prif Gontract

Rhif Adnabod yr Hysbysiad Cyhoeddedig:  DEC276215

Teitl:  CVL Transformation - Package 07 Stations - ITT

Sefydliad Prynu:  Keolis Amey Wales Cymru Limited

2.4

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Piling works at Ynyswen Station. Please see attached documents. Please send all prices to evan.phillips@alungriffiths.co.uk

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=128983.

2.5

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

61 Transport For Wales - Core Valley Lines
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

3.2

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     24 - 02 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   03 - 03 - 2023

3.3

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please note this is a speculative opportunity. The contractor has not yet won the prime contract and so a sub contract is not guaranteed.

Sub-contracting opportunities published on Sell2Wales are business-to-business transactions and are not subject to the normal public sector and EU rules regarding procurement. The Welsh Government does not accept responsibility or liability for the content, evaluation or award of sub-contracting opportunities.

(WA Ref:128983)

4.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Ynyswen Piling Price Request
TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000242-S2-P03
TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000245-S2-P03
TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000256-S2-P01
TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000261-S2-P01
TRAN01-KAW-R2-THT-XAA-C-CV-000243
TRAN01-KAW-R2-THT-XAA-C-CV-000244

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 02 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
Nid oes unrhyw gategorïau nwyddau ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
evan.phillips@alungriffiths.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

doc
doc309.50 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf21.29 MB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf24.72 MB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf2.15 MB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf11.34 MB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf8.29 MB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf13.82 MB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.