Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Ynyswen Station - Piling Works
OCID: ocds-kuma6s-128983
ID yr Awdurdod: AA1027
Cyhoeddwyd gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/23
Dyddiad Cau: 24/02/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Piling works at Ynyswen Station. Please see attached documents. Please send all prices to evan.phillips@alungriffiths.co.uk

Is-gontract - Cyfle Tybiannol

WORKS

1 - Manylion y Sefydliad Prynu

1.1

Enw a Chyfeiriad y Sefydliad Prynu


Alun Griffiths Contractors

21-23 Nevill St,, Abergavenny,,

Monmouthshire

np121fs

UK

Evan Phillips

+44 1873857211

evan.phillips@alungriffiths.co.uk

1.2

Cael Dogfennaeth

The documents will be available from Sell2Wales. Please record your interest in the notice to download the documents.

1.3

Rhagor o Wybodaeth

1.4

Derbyn Dogfennau

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Ynyswen Station - Piling Works

2.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan y sefydliad prynu sy'n contractio

N/a

2.3

Manylion y Prif Gontract

Rhif Adnabod yr Hysbysiad Cyhoeddedig:  DEC276215

Teitl:  CVL Transformation - Package 07 Stations - ITT

Sefydliad Prynu:  Keolis Amey Wales Cymru Limited

2.4

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Piling works at Ynyswen Station. Please see attached documents. Please send all prices to evan.phillips@alungriffiths.co.uk

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=128983.

2.5

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

61 Transport For Wales - Core Valley Lines
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

3.2

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     24 - 02 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   03 - 03 - 2023

3.3

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please note this is a speculative opportunity. The contractor has not yet won the prime contract and so a sub contract is not guaranteed.

Sub-contracting opportunities published on Sell2Wales are business-to-business transactions and are not subject to the normal public sector and EU rules regarding procurement. The Welsh Government does not accept responsibility or liability for the content, evaluation or award of sub-contracting opportunities.

(WA Ref:128983)

4.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Ynyswen Piling Price Request
TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000242-S2-P03
TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000245-S2-P03
TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000256-S2-P01
TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000261-S2-P01
TRAN01-KAW-R2-THT-XAA-C-CV-000243
TRAN01-KAW-R2-THT-XAA-C-CV-000244

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 02 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: evan.phillips@alungriffiths.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Nid oes unrhyw gategorïau nwyddau ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
08/02/23 Ynyswen Piling Price Request Price Request309.50 KB5
08/02/23 TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000242-S2-P03 Drawing 113.82 MB5
08/02/23 TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000245-S2-P03 Drawing 28.29 MB6
08/02/23 TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000256-S2-P01 Drawing 311.34 MB5
08/02/23 TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-C-CV-000261-S2-P01 Drawing 42.15 MB5
08/02/23 TRAN01-KAW-R2-THT-XAA-C-CV-000243 Drawing 524.72 MB4
08/02/23 TRAN01-KAW-R2-THT-XAA-C-CV-000244 Drawing 621.29 MB4

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru