Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: CSG2223/161. Replacement of exiting timber windows and doors with aluminium framed units at Gelli Au
OCID: ocds-kuma6s-129209
ID yr Awdurdod: AA0265
Cyhoeddwyd gan: Coleg Sir Gar
Dyddiad Cyhoeddi: 16/02/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Coleg Sir Gar is seeking tenders for suitability qualified and experienced contractors to undertake the supply and installation of aluminium framed units.

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Coleg Sir Gar

Coleg Sir Gâr, Graig Campus, Sandy Road, Llanelli,

Carmarthenshire

SA15 4DN

UK

Heidi Davies, Procurement Manager

+44 1554748092


+44 1554748022
www.colegsirgar.ac.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Sell2Wales Website
UK
www.sell2wales.gov.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

CSG2223/161. Replacement of exiting timber windows and doors with aluminium framed units at Gelli Au

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Coleg Sir Gar is seeking tenders for suitability qualified and experienced contractors to undertake the supply and installation of aluminium framed units.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=129209.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44221000 Windows, doors and related items
45421000 Joinery work
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CSG2223/161.

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  13 - 03 - 2023

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:129209)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

CSG2223.161. Tender Pre Notification
Appendix 1 - CSG2223.161 Pictures

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  16 - 02 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45421000Joinery workJoinery and carpentry installation work
44221000Windows, doors and related itemsBuilders joinery

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB428118: CSG2223/161. Replacement of exiting timber windows and doors with aluminium framed units at Gelli Au
Dyddiad Cyhoeddi: 16/02/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Enw'r awdurdod: Coleg Sir Gar
MAR431267: CSG2223/161. Replacement of exiting timber windows / doors with aluminium framed units at Gelli Aur
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau: 30/03/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Coleg Sir Gar

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
16/02/23CSG2223.161. Tender Pre NotificationPre Notification Document53.45 KB22
16/02/23Appendix 1 - CSG2223.161 PicturesAppendix 136.24 MB18

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru