Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Provision of Wash Bay and Drainage for Dafen Site

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 06 Chwefror 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 22 Mawrth 2024

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-138654
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
06 Chwefror 2024
Dyddiad Cau:
28 Mawrth 2024
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Yndi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

The project consists of external drainage works to the existing Dafen facility, works are phased between the wash down bay and SAB approved sustainable urban drainage works. Please refer to the external work and wash down bay elements of the PCI works to the existing building are excluded from this project. The site is located at SA14 8QN, Heol Aur, Dafen, Llanelli Length of contract: It is expected to take no more than 12 months. Please read all related documents within the Additional Documents area of this contract notice.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Procurement, Fire Service Headquarters, Lime Grove Avenue,

Carmarthen

SA31 1SP

UK

Helen Rees

+44 3706060699


http://www.mawwfire.gov.uk
https://www.sell2wales.gov.wales
https://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Wash Bay and Drainage for Dafen Site

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The project consists of external drainage works to the existing Dafen facility, works are phased between the wash down bay and SAB approved sustainable urban drainage works. Please refer to the external work and wash down bay elements of the PCI works to the existing building are excluded from this project.

The site is located at SA14 8QN, Heol Aur, Dafen, Llanelli

Length of contract: It is expected to take no more than 12 months.

Please read all related documents within the Additional Documents area of this contract notice.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=138654.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45111240 Ground-drainage work
45232450 Drainage construction works
45232451 Drainage and surface works
45232452 Drainage works
90733500 Surface water pollution drainage services
90733800 Groundwater pollution drainage services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

As per documents within Additional Documents are for this contract notice.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

MWT34

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     05 - 03 - 2024  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   28 - 03 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:138654)

Download the copy of the online SPD document here (to be completed online through postbox submission): https://www.sell2wales.gov.wales/ESPD/ESPD_Download.aspx?id=138654

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Appendix 1c - CIS-Supplier-Letter-Questionnaire
Appendix 1d - Contractors-Management-of-Contractors-Procedure
Appendix 1e - Contractors-Safety-Guidelines-Booklet
Appendix 1f - Welsh Language Questionnaire
Appendix-2a-MAWWF&RS-Dafen-Drainage-Schedule-of-Works
Appendix-3a-JCT-Intermediate-Main-Contract-Preliminaries
Appendix-4ai-DSW-LAW_Doc Issue Register_231219
Appendix-4aii-DSW-LAW-X-X-DR-A-039001_Existing Site Plan_P00
Appendix-4aiii-DSW-LAW-X-X-DR-A-049001_Proposed Demolition - Site Plan_P02
Appendix-4aiv-DSW-LAW-X-X-DR-A-069001_Proposed Site Plan_P04
Appendix-4bi-CC2194 - Dafen Unit 5 - Issue Sheet
Appendix-4bii-CC2194-CAM-XX-00-GA-C-0065-P01 - Proposed Levels and Contours Plan
Appendix-4biii-CC2194-CAM-XX-00-GA-C-0070-P02 - External Works Details
Appendix-4biv-CC2194 CAM XX 00 DE C 0015 P03 Proposed Drainage Details (Sheet 1)
Appendix-4bv-CC2194 CAM XX 00 DE C 0016 P03 Proposed Drainage Details (Sheet 2)
Appendix-4bvi-CC2194-CAM-XX-00-GA-C-0011-P07 - Proposed Catchment Areas
Appendix-4bvii-CC2194-CAM-XX-00-GA-C-0019-P08 - Drainage Strategy Layout
Appendix-4bviii-CC2194-CAM-XX-00-GA-C-0030-P05 - External Works Plan
Appendix-4bix-CC2194-CAM-XX-00-GA-C-0050-P02 - Drainage Phasing Plan
Appendix-4bx-CC2194-CAM-XX-00-GA-C-0055-P04 - Site Clearance Plan
Appendix-4bxi-PP-5200 K
Appendix-4ci-CC2194-CAM-XX-XX-GA-S-3501 - WASH DOWN SLAB
Appendix-4di--QK29985 Pumping Station
Appendix-5a-0385_Dafen- Pre-Construction Information
Appendix 1a - ITT-Part-1-English-including-Social-Value-MAWWFRA-Only-Version (3)
Appendix 1b - ITT-Part-2-English-including-Social-Value-MAWWFRA-Only-Version

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  06 - 02 - 2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45232450 Gwaith adeiladu systemau draenio Gwaith ategol ar gyfer piblinellau a cheblau
45232452 Gwaith draenio Gwaith ategol ar gyfer piblinellau a cheblau
45111240 Gwaith draenio’r tir Gwaith dymchwel, paratoi a chlirio safleoedd
90733800 Gwasanaethau draenio llygredd dwr daear Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â llygred dwr
90733500 Gwasanaethau draenio llygredd dwr wyneb Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â llygred dwr
45232451 Systemau draenio a gwaith arwyneb Gwaith ategol ar gyfer piblinellau a cheblau

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
16/02/2024 11:20
Notice date(s) changed
The Deadline date was changed from 05/03/2024 12:00 to 12/03/2024 12:00.

Request made within Q&A section.
04/03/2024 16:00
Question and Answers deadline change
The deadline for submission of questions through the online Q&A function has been changed as below.
Old question submission deadline: 27/02/2024 17:00
New question submission deadline: 05/03/2024 17:00
Please ensure that you have submitted all questions before the new date.
04/03/2024 16:34
Notice date(s) changed
The Deadline date was changed from 12/03/2024 12:00 to 15/03/2024 12:00.

Advised by sell2wales that there have been intermittent issues with completing SPDs therefore allowing time for sell2wales to investigate and resolve the issue.
04/03/2024 16:36
Question and Answers deadline change
The deadline for submission of questions through the online Q&A function has been changed as below.
Old question submission deadline: 05/03/2024 17:00
New question submission deadline: 08/03/2024 17:00
Please ensure that you have submitted all questions before the new date.
06/03/2024 15:47
Notice date(s) changed
The Deadline date was changed from 15/03/2024 12:00 to 22/03/2024 12:00.

In response to Question in Q&A area we have further extended the deadline by a week. Please note that this will be the final extension granted so please ensure that you complete your SPD document and submit your tender documents in good time before the deadline.
06/03/2024 15:48
Question and Answers deadline change
The deadline for submission of questions through the online Q&A function has been changed as below.
Old question submission deadline: 08/03/2024 17:00
New question submission deadline: 15/03/2024 17:00
Please ensure that you have submitted all questions before the new date.
13/03/2024 15:04
ADDED FILE: 12849 Proposed Internal Mezzanine Structure Dafen. Settlement Assessment
12849 Proposed Internal Mezzanine Structure Dafen. Settlement Assessment
22/03/2024 10:49
Notice date(s) changed
The Deadline date was changed from 22/03/2024 12:00 to 28/03/2024 12:00.

Intermittent issues with the SPD within sell2wales. Please ensure you try to submit your tender as soon as possible and not leave it until the deadline as this tender has already been extended three times and will not be extended further.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

pdf
pdf4.93 MB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf626.62 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf382.92 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf271.66 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf
pdf67.84 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf
pdf
pdf63.81 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx100.97 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
xlsx
xlsx857.90 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx117.29 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf90.25 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
docx
docx264.75 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.