Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply and Delivery of Reclaimed Mill Flags
OCID: ocds-h6vhtk-043909
ID yr Awdurdod: AA83929
Cyhoeddwyd gan: Westmorland and Furness Council
Dyddiad Cyhoeddi: 10/02/24
Dyddiad Cau: 08/03/24
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Council requires the provision of 2000m x 1m (approximately) of reclaimed millstone flags for the surfacing of a section of the Coast to Coast Path on Nine Standards Rigg near Kirkby Stephen. Flags to be roughhewn, free of metal work and bitumen. The millstone flags must be sorted, banded as necessary and transported to Hartley Quarry, Kirkby Stephen, Cumbria.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Westmorland and Furness Council

South Lakeland House, Lowther Street

Kendal

LA9 4DQ

UK

Person cyswllt: Ms Gwyneth Timson

Ffôn: +44 1768212268

E-bost: procurement2@westmorlandandfurness.gov.uk

NUTS: UKD12

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.westmorlandandfurness.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.westmorlandandfurness.gov.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

www.the-chest.org.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

www.the-chest.org.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Supply and Delivery of Reclaimed Mill Flags

Cyfeirnod: DN710791

II.1.2) Prif god CPV

44000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Council requires the provision of 2000m x 1m (approximately) of reclaimed millstone flags for the surfacing of a section of the Coast to Coast Path on Nine Standards Rigg near Kirkby Stephen. Flags to be roughhewn, free of metal work and bitumen. The millstone flags must be sorted, banded as necessary and transported to Hartley Quarry, Kirkby Stephen, Cumbria.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 300 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD12

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council requires the provision of 2000m x 1m (approximately) of reclaimed millstone flags for the surfacing of a section of the Coast to Coast Path on Nine Standards Rigg near Kirkby Stephen. Flags to be roughhewn, free of metal work and bitumen. The millstone flags must be sorted, banded as necessary and transported to Hartley Quarry, Kirkby Stephen, Cumbria.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 0

Price / Pwysoliad:  100

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 300 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Diwedd: 29/03/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 08/03/2024

Amser lleol: 14:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 08/03/2024

Amser lleol: 16:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Suppliers wishing to express an interest and obtain access to the tender documents should go to www.the-chest.org.uk and click on current opportunities from the navigation area on the left of the screen. On the next screen enter the contract Reference (DN710791) in the box labelled 'contains' then click search. Click on the blue link for the contract title to view the opportunity. To express an interest you will need to login. if you are not already registered on the www.the-chest.org.uk you will need to return to the home page and click on Register. Register FREE link in the navigation area on the left of the screen. Registration is free of charge and your username and password will be emailed to you. Westmorland and Furness Council is fully supportive of all aspects of diversity including ethnicity, race, religion, age, disability and sexual orientation. In this respect Westmorland

and Furness Council welcomes expressions of interest from ethnic minority, disabled and other diverse business communities and the voluntary sector. Economic operators are therefore required to fully comply with all statutory obligations/applicable legislation and there will be a requirement to participate in the Authority's supplier audits on all aspects of diversity.

The Contracting Authority expressly reserves the right:

(i) not to award any contract as a result of the procurement process commenced by

publication of this notice; and

(ii) to make whatever changes it may see fit to the content and structure of the tendering

competition; and in no circumstances will the Contracting Authority be liable for any costs

incurred by the candidates. If the Contracting Authority decides to enter into a Contract with

the successful supplier, this does not mean that there is any guarantee of subsequent

contracts being awarded. Any expenditure, work or effort undertaken prior to contract award

is accordingly a matter solely for the commercial judgement of potential suppliers

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Courts of Justice

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

09/02/2024


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement2@westmorlandandfurness.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44000000Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatusMaterials and Products

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru