Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Site Safety Working Party External Member
OCID: ocds-h6vhtk-04390a
ID yr Awdurdod: AA20759
Cyhoeddwyd gan: United Kingdom Atomic Energy Authority
Dyddiad Cyhoeddi: 10/02/24
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The UK Atomic Energy Authority are seeking an organisation with fusion safety related expertise, particularly in the field of tritium handling and processing safety. Our requirement relates to the role of an external member of the Site Safety Working Party (SSWP). The expected commitment is up to 2 days a month for reviewing the safety case documents, Periodic Review of Safety and Environment (PRoSE) reports, and other safety related submissions and attending monthly meetings on the UKAEA Culham site.

The Authority is looking to hear from organisations capable and interesting in providing this service.

Replies are requested by 12:00 hours Friday 23 February 2024 via the UK.eu-supply.com portal. A link is contained in this notice.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

United Kingdom Atomic Energy Authority

N/A

Culham Campus

Abingdon

OX14 3DB

UK

Person cyswllt: Robert Franklin

Ffôn: +44 1235466915

E-bost: robert.franklin@ukaea.uk

NUTS: UKJ14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.gov.uk/government/organisations/uk-atomic-energy-authority

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/72814

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=78184&B=UKAEA


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Fusion Research

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Site Safety Working Party External Member

Cyfeirnod: T/RAF016/24

II.1.2) Prif god CPV

90721000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The UK Atomic Energy Authority are seeking an organisation with fusion safety related expertise, particularly in the field of tritium handling and processing safety. Our requirement relates to the role of an external member of the Site Safety Working Party (SSWP). The expected commitment is up to 2 days a month for reviewing the safety case documents, Periodic Review of Safety and Environment (PRoSE) reports, and other safety related submissions and attending monthly meetings on the UKAEA Culham site.

The Authority is looking to hear from organisations capable and interesting in providing this service.

Replies are requested by 12:00 hours Friday 23 February 2024 via the UK.eu-supply.com portal. A link is contained in this notice.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 72 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71317200

90721000

98113100

44421722

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ14

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The UK Atomic Energy Authority are seeking an organisation with fusion safety related expertise, particularly in the field of tritium handling and processing safety. Our requirement relates to the role of an external member of the Site Safety Working Party (SSWP). The expected commitment is up to 2 days a month for reviewing the safety case documents, Periodic Review of Safety and Environment (PRoSE) reports, and other safety related submissions and attending monthly meetings on the UKAEA Culham site.

The Authority is looking to hear from organisations capable and interesting in providing this service.

Replies are requested by 12:00 hours Friday 23 February 2024 via the UK.eu-supply.com portal. A link is contained in this notice.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

01/04/2024

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

09/02/2024


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: robert.franklin@ukaea.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90721000Environmental safety servicesEnvironmental protection
71317200Health and safety servicesHazard protection and control consultancy services
98113100Nuclear safety servicesServices furnished by specialist organisations
44421722Safety casesArmoured or reinforced safes, strongboxes and doors

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru