Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Advocacy Services
OCID: ocds-h6vhtk-043911
ID yr Awdurdod: AA20966
Cyhoeddwyd gan: Sheffield City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 10/02/24
Dyddiad Cau: 15/03/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Sheffield City Council are seeking to recommission statutory and non-statutory advocacy services for the City. We are seeking a Provider with experience, knowledge, and expertise in delivering advocacy services.

The service specification is for the provision of advocacy services in Sheffield, delivering both statutory and non-statutory advocacy. The specification has been designed to be flexible, responsive, and tailored to meet the assessed needs, outcomes and wishes of the individuals through a variety of methods, including the development of innovative solutions.

This service will need to evolve and adapt to any changes in legislation, the needs of individuals and the environment over the duration of the contract to ensure it continues to deliver a service that meets the needs of our residents. Therefore, the specification may be subject to change by the Council to meet the changing needs of Sheffield’s population.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Sheffield City Council

(GB) 173 5488 38

Town Hall, Pinstone Street,

Sheffield

S1 2HH

UK

Person cyswllt: Richard Belk

E-bost: richard.belk@sheffield.gov.uk

NUTS: UKE32

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.sheffield.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/104130

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=78166&B=UK


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=78166&B=UK


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Advocacy Services

II.1.2) Prif god CPV

85300000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Sheffield City Council are seeking to recommission statutory and non-statutory advocacy services for the City. We are seeking a Provider with experience, knowledge, and expertise in delivering advocacy services.

The service specification is for the provision of advocacy services in Sheffield, delivering both statutory and non-statutory advocacy. The specification has been designed to be flexible, responsive, and tailored to meet the assessed needs, outcomes and wishes of the individuals through a variety of methods, including the development of innovative solutions.

This service will need to evolve and adapt to any changes in legislation, the needs of individuals and the environment over the duration of the contract to ensure it continues to deliver a service that meets the needs of our residents. Therefore, the specification may be subject to change by the Council to meet the changing needs of Sheffield’s population.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 6 720 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85312310

98000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE32

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Sheffield City Council are seeking to recommission statutory and non-statutory advocacy services for the City. We are seeking a Provider with experience, knowledge, and expertise in delivering advocacy services.

The service specification is for the provision of advocacy services in Sheffield, delivering both statutory and non-statutory advocacy. The specification has been designed to be flexible, responsive, and tailored to meet the assessed needs, outcomes and wishes of the individuals through a variety of methods, including the development of innovative solutions.

This service will need to evolve and adapt to any changes in legislation, the needs of individuals and the environment over the duration of the contract to ensure it continues to deliver a service that meets the needs of our residents. Therefore, the specification may be subject to change by the Council to meet the changing needs of Sheffield’s population.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 6 720 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 12/06/2024

Diwedd: 11/06/2031

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 15/03/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 15/03/2024

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Sheffield City Council

Sheffield Town Hall, Pinstone Street,

Sheffield

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.sheffield.gov.uk

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Sheffield City Council

Sheffield Town Hall, Pinstone Street,

Sheffield

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.sheffield.gov.uk

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Sheffield City Council

Sheffield Town Hall, Pinstone Street,

Sheffield

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.sheffield.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

09/02/2024


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: richard.belk@sheffield.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85312310Guidance servicesSocial work services without accommodation
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru