Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: LS1322IT - Wi-Fi Support
OCID: ocds-h6vhtk-043914
ID yr Awdurdod: AA81938
Cyhoeddwyd gan: London Stadium 185 Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 10/02/24
Dyddiad Cau: 15/03/24
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

London Stadium are seeking a supplier to provide support for high density Wi-Fi infrastructure for the stadium for a duration of two years with 2 x 12-month extension options included.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

London Stadium 185 Limited

London Stadium, Queen Elizabeth Olympic Park

UK-London: Noise-control consultancy services.

E20 2ST

UK

Person cyswllt: Procurement - London Stadium

Ffôn: +44 2085226052

E-bost: procurement@londonstadium185.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.london-stadium.com/index.html

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-UK-London:-Noise-control-consultancy-services.:-IT-services:-consulting%2C-software-development%2C-Internet-and-support./Z8WMW6UXW4


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Hamdden, diwylliant a chrefydd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

LS1322IT - Wi-Fi Support

II.1.2) Prif god CPV

72000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

London Stadium are seeking a supplier to provide support for high density Wi-Fi infrastructure for the stadium for a duration of two years with 2 x 12-month extension options included.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 320 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

London Stadium are seeking a supplier to provide support for high density Wi-Fi infrastructure for the stadium for a duration of two years with 2 x 12-month extension options included.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Previous Experience / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Maintenance Methodology / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Account Management / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Cisco Information / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Maen prawf cost: Commercial Response / Pwysoliad: 30

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 320 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Option to extend the contract for a further 2 x 12 months

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/Z8WMW6UXW4

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 15/03/2024

Amser lleol: 17:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 15/03/2024

Amser lleol: 17:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

24 Months (Minimum)

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-UK-London:-Noise-control-consultancy-services.:-IT-services:-consulting%2C-software-development%2C-Internet-and-support./Z8WMW6UXW4" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-UK-London:-Noise-control-consultancy-services.:-IT-services:-consulting%2C-software-development%2C-Internet-and-support./Z8WMW6UXW4</a>

To respond to this opportunity, please click here:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/respond/Z8WMW6UXW4" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/respond/Z8WMW6UXW4</a>

GO Reference: GO-202429-PRO-25134716

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

London Stadium 185 Limited

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

09/02/2024


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@londonstadium185.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru