Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Cae Ddol Playground Area Redevelopment
OCID: ocds-kuma6s-138911
ID yr Awdurdod: AA0280
Cyhoeddwyd gan: Denbighshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 12/02/24
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Ailddatblygu Maes Chwarae Cae Ddôl
Manyleb:
Fel rhan o’r Gronfa Ffyniant Gyffredin a ddarperir gan Lywodraeth y DU, mae Cyngor Sir Ddinbych yn ceisio ailddatblygu’r maes chwarae i blant ym mharc Cae Ddol yn Rhuthun. Bydd y gwaith yn cynnwys dylunio’r maes chwarae wedi’i ailddatblygu, cynnig thema sy’n gysylltiedig â’r dref, cael gwared ar yr offer a’r dodrefn maes chwarae presennol yn y fan a’r lle, gosod offer a dodrefn newydd yn unol â’r cynllun thema y cytunwyd arno ac unrhyw waith cysylltiedig sydd ei angen. i hwyluso’r gofynion hyn.
Datganodd Cyngor Sir Ddinbych argyfwng hinsawdd yn 2019 a tharged i gyrraedd sero net erbyn 2030. Gyda blaenoriaethau strategol Sir Ddinbych mewn golwg, rhaid i holl offer a dodrefn y maes chwarae fodloni gofynion amgylcheddol gyfeillgar uchel. Rydym yn ymwybodol o les hirdymor ein dinasyddion ac felly byddwn ond yn ystyried cyflenwyr a all fodloni, neu ragori ar y gofynion hyn.
Rydym yn ymwybodol bod y gofynion hyn yn uchel ac felly rydym yn cyhoeddi'r Hysbysiad Hapfasnachol hwn drwy GwerthwchiGymru er mwyn profi'r farchnad.
Maes Chwarae Rhaid i offer a dodrefn gydymffurfio â'r gofynion canlynol:
• Rhaid i'r holl gydrannau dur di-staen gynnwys o leiaf 50% o ddeunydd wedi'i ailgylchu a bod 100% yn ailgylchadwy ar ddiwedd oes.
• Rhaid i'r holl gydrannau dur gynnwys o leiaf 50% o ddeunydd wedi'i ailgylchu a bod 100% yn ailgylchadwy ar ddiwedd oes.
• Rhaid i holl gydrannau HDPE gynnwys o leiaf 50% o ddeunydd wedi'i ailgylchu a bod 100% yn ailgylchadwy ar ddiwedd oes.
• Rhaid i'r holl gydrannau plastig fod yn 100% y gellir eu hailgylchu ar ddiwedd eu hoes.
• Rhaid i'r holl gydrannau alwminiwm fod yn 100% y gellir eu hailgylchu ar ddiwedd eu hoes.
• Rhaid i'r holl gydrannau rhaff gynnwys o leiaf 25% o ddeunydd wedi'i ailgylchu.
• Rhaid i'r holl gydrannau rwber gynnwys o leiaf 25% o ddeunydd wedi'i ailgylchu a bod 100% yn ailgylchadwy ar ddiwedd oes.
Os gall eich cwmni fodloni’r meini prawf uchod a bod ganddo ddiddordeb mewn tendro o bosibl ar gyfer y gwaith hwn, cofrestrwch eich diddordeb ar yr Hysbysiad Hapfasnachol hwn, a fydd yn cau am hanner dydd ddydd Gwener 23 Chwefror 2024.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Sir Ddinbych

Grwp Uned Gwaith, Ffordd Wynnstay,

Rhuthun

LL15 1YN

UK

Ethan Jones

+44 1824712612

ethan.jones@denbighshire.gov.uk

https://www.denbighshire.gov.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Cyngor Sir Ddinbych

Grwp Uned Gwaith, Ffordd Wynnstay,

Rhuthun

LL15 1YN

UK

Ethan Jones

+44 1824712612

ethan.jones@denbighshire.gov.uk

https://www.denbighshire.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Cae Ddol Playground Area Redevelopment

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Ailddatblygu Maes Chwarae Cae Ddôl

Manyleb:

Fel rhan o’r Gronfa Ffyniant Gyffredin a ddarperir gan Lywodraeth y DU, mae Cyngor Sir Ddinbych yn ceisio ailddatblygu’r maes chwarae i blant ym mharc Cae Ddol yn Rhuthun. Bydd y gwaith yn cynnwys dylunio’r maes chwarae wedi’i ailddatblygu, cynnig thema sy’n gysylltiedig â’r dref, cael gwared ar yr offer a’r dodrefn maes chwarae presennol yn y fan a’r lle, gosod offer a dodrefn newydd yn unol â’r cynllun thema y cytunwyd arno ac unrhyw waith cysylltiedig sydd ei angen. i hwyluso’r gofynion hyn.

Datganodd Cyngor Sir Ddinbych argyfwng hinsawdd yn 2019 a tharged i gyrraedd sero net erbyn 2030. Gyda blaenoriaethau strategol Sir Ddinbych mewn golwg, rhaid i holl offer a dodrefn y maes chwarae fodloni gofynion amgylcheddol gyfeillgar uchel. Rydym yn ymwybodol o les hirdymor ein dinasyddion ac felly byddwn ond yn ystyried cyflenwyr a all fodloni, neu ragori ar y gofynion hyn.

Rydym yn ymwybodol bod y gofynion hyn yn uchel ac felly rydym yn cyhoeddi'r Hysbysiad Hapfasnachol hwn drwy GwerthwchiGymru er mwyn profi'r farchnad.

Maes Chwarae Rhaid i offer a dodrefn gydymffurfio â'r gofynion canlynol:

• Rhaid i'r holl gydrannau dur di-staen gynnwys o leiaf 50% o ddeunydd wedi'i ailgylchu a bod 100% yn ailgylchadwy ar ddiwedd oes.

• Rhaid i'r holl gydrannau dur gynnwys o leiaf 50% o ddeunydd wedi'i ailgylchu a bod 100% yn ailgylchadwy ar ddiwedd oes.

• Rhaid i holl gydrannau HDPE gynnwys o leiaf 50% o ddeunydd wedi'i ailgylchu a bod 100% yn ailgylchadwy ar ddiwedd oes.

• Rhaid i'r holl gydrannau plastig fod yn 100% y gellir eu hailgylchu ar ddiwedd eu hoes.

• Rhaid i'r holl gydrannau alwminiwm fod yn 100% y gellir eu hailgylchu ar ddiwedd eu hoes.

• Rhaid i'r holl gydrannau rhaff gynnwys o leiaf 25% o ddeunydd wedi'i ailgylchu.

• Rhaid i'r holl gydrannau rwber gynnwys o leiaf 25% o ddeunydd wedi'i ailgylchu a bod 100% yn ailgylchadwy ar ddiwedd oes.

Os gall eich cwmni fodloni’r meini prawf uchod a bod ganddo ddiddordeb mewn tendro o bosibl ar gyfer y gwaith hwn, cofrestrwch eich diddordeb ar yr Hysbysiad Hapfasnachol hwn, a fydd yn cau am hanner dydd ddydd Gwener 23 Chwefror 2024.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=138912 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

37535200 Playground equipment
1013 Conwy a Sir Ddinbych

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  26 - 02 - 2024

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:138912)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  12 - 02 - 2024

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ethan.jones@denbighshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: ethan.jones@denbighshire.gov.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
37535200Playground equipmentRoundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru