Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Torri Ymylon 2024
OCID: ocds-kuma6s-138932
ID yr Awdurdod: AA0419
Cyhoeddwyd gan: Flintshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 12/02/24
Dyddiad Cau: 04/03/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Comisiynu contractwr i ymgymryd â'r gweithrediadau torri ymyl y ffordd fel yr arddangosir gan FCC.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Sir y Fflint

Neuadd y Sir,

Sir Y Fflint

CH7 6NA

UK

Chris Edwards

+44 1352701234https://supplierlive.proactisp2p.com/
https://supplierlive.proactisp2p.com/

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Cyngor Sir y Fflint


Flintshire


UK
1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Cyngor Sir y Fflint
UK
2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Torri Ymylon 2024

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Comisiynu contractwr i ymgymryd â'r gweithrediadau torri ymyl y ffordd fel yr arddangosir gan FCC.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

77314000 Grounds maintenance services
1023 Sir y Fflint a Wrecsam

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     04 - 03 - 2024  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   18 - 03 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r hysbysiad hwn wedi ei anfon fel hysbysiad ar gyfer rhanbarth penodol. Os na gawsoch rybudd, nid ydych yn y rhanbarth benodol a ddewiswyd gan y prynwr. Dylid cysylltu â’r prynwr os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch cyfyngu’r rhybudd i ranbarth penodol.

(WA Ref:138933)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  12 - 02 - 2024

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
77314000Grounds maintenance servicesPlanting and maintenance services of green areas

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Rhanbarth
Sir y Fflint

Copyright © GwerthwchiGymru