Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Invitation to bid for tender to supply a set amount of UK Native Wildflower Turf with bio-based net
OCID: ocds-kuma6s-138968
ID yr Awdurdod: AA0277
Cyhoeddwyd gan: Monmouthshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 12/02/24
Dyddiad Cau: 16/02/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Supply 1,290 m ² of UK Native Wildflower Turf with bio-based netting, plant based –fully biodegradable, plastic free. Turf should preferably of Welsh provenance but UK provenance shall be considered.
Monmouthshire County Council has been successful in obtaining Local Places for Nature funding from Welsh Government to deliver green infrastructure enhancements to create robust ecosystems for wildlife and improve well-being for our local communities. We have identified gaps in wildlife rich habitats within mapped Green Corridors and are changing parts of our multi-user green spaces into native wildflower
meadows, planting native trees and mini-orchards to enhance these green spaces for biodiversity and aid in mitigating against climate change. We are using a mixture of planting methods but wish to include some areas of native wildflower turf, as we have found this to work well in some particular urban areas, where there is a need for the wildflower meadow to establish itself more quickly, due
to other urban and environmental pressures.
We are now in a position to purchase the next phase of native wildflower turf for the project, a total area of 1,290 m ²

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Monmouthshire County Council

Green Infrastructure, County Hall, Rhadyr,

Usk

NP15 1GA

UK

Kate Stinchcombe

+44 1633644644

katestinchcombe@monmouthshire.gov.uk

http://www.monmouthshire.gov.uk
http://www.sell2wales.gov.wales
http://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Monmouthshire County Council

Green Infrastructure, County Hall, Rhadyr,

Usk

NP15 1GA

UK

Kate Stinchcombe

+44 1633644644


http://www.monmouthshire.gov.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Monmouthshire County Council

County Hall, Rhadyr,

Usk

NP15 1GA

UK


+44 1633644644


http://www.monmouthshire.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Invitation to bid for tender to supply a set amount of UK Native Wildflower Turf with bio-based net

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Supply 1,290 m ² of UK Native Wildflower Turf with bio-based netting, plant based –fully biodegradable, plastic free. Turf should preferably of Welsh provenance but UK provenance shall be considered.

Monmouthshire County Council has been successful in obtaining Local Places for Nature funding from Welsh Government to deliver green infrastructure enhancements to create robust ecosystems for wildlife and improve well-being for our local communities. We have identified gaps in wildlife rich habitats within mapped Green Corridors and are changing parts of our multi-user green spaces into native wildflower

meadows, planting native trees and mini-orchards to enhance these green spaces for biodiversity and aid in mitigating against climate change. We are using a mixture of planting methods but wish to include some areas of native wildflower turf, as we have found this to work well in some particular urban areas, where there is a need for the wildflower meadow to establish itself more quickly, due

to other urban and environmental pressures.

We are now in a position to purchase the next phase of native wildflower turf for the project, a total area of 1,290 m ²

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=138968.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

77300000 Horticultural services
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Supply 1,290 m ² of UK Native Wildflower Turf with bio-based netting, plant based –

fully biodegradable, plastic free. Turf should preferably of Welsh provenance but UK

provenance shall be considered.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Supply 1,290 m ² of UK Native Wildflower Turf with bio-based netting, plant based –

fully biodegradable, plastic free. Turf should preferably of Welsh provenance but UK

provenance shall be considered.

Delivery to

Monmouthshire County Council

Mitchel Troy Highways Depot

Monmouth Road

Mitchel Troy

Monmouth NP25 4HX

By 31st March 2024

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     16 - 02 - 2024  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   19 - 02 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:138968)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Request for Quotation Wildflower Turf

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  12 - 02 - 2024

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: katestinchcombe@monmouthshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
77300000Horticultural servicesAgricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
12/02/24 Request for Quotation Wildflower Turf Tender brief155.40 KB0

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru