Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Pharmacy LES contract
OCID: ocds-h6vhtk-04391e
ID yr Awdurdod: AA84319
Cyhoeddwyd gan: NHS Cornwall and Isles of Scilly Integrated Care Board
Dyddiad Cyhoeddi: 12/02/24
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

NHS Provider Selection Regime Direct Award B

Pharmacy LES contract

Value of contract - £25,000

Contract dates - 01/04/2024 to 31/03/2029

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Cornwall and Isles of Scilly Integrated Care Board

11N

Chy Trevail, Beacon Technology Park,

Bodmin

PL31 2FR

UK

E-bost: ciosicb.contracts@nhs.net

NUTS: UKK30

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://cios.icb.nhs.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/48712

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Pharmacy LES contract

Cyfeirnod: 19590

II.1.2) Prif god CPV

85149000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Pharmacy Local Enhanced Services contract (LES)

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 25 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK30

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

NHS Provider Selection Regime Direct Award B

Pharmacy LES contract

Value of contract - £25,000

Contract dates - 01/04/2024 to 31/03/2029

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality and innovation / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Integration, collaboration and service sustainability / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Improving access, reducing health inequalities and facilitating choice / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Social value / Pwysoliad: 20

Maen prawf cost: Value / Pwysoliad: 20

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad

This contract is awarded under PSR 2023 Direct Award B.

Access to pharmacies to deliver under a pharmacy LES contract is not restricted. Patient access to those pharmacies delivering under LES contract is not restricted.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 19590

Teitl: Pharmacy LES contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

11/02/2024

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Boots UK

Chief Pharmacist's Office, D90 East First 08, Thane Road

Nottingham

NG90 1BS

UK

NUTS: UKK30

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

This is a Provider Selection Regime (PSR) confirmation of contract award notice. This contract has been awarded under the Health Care Services (Provider Selection Regime) Regulations 2023. For the avoidance of doubt, the provisions of the Public Contracts Regulations 2015 do not apply to this award

NHS Provider Selection Regime Direct Award B.

Pharmacy LES services -

1. Community Pharmacy Walk in consultation service (WICS);

2. Community Pharmacy Minor ailments scheme (MAS);

3. Community Pharmacy Emergency Supply Service (ESS);

4. Supply of Palliative Care Medicines from a Community Pharmacy.

Decision makers are: Pharmacy Commissioner, Contract Manager, Procurement Manager

No conflicts of interest registered

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

CEDR

70 Fleet Street

London

EC4Y 1EU

UK

E-bost: info@cedr.com

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

11/02/2024


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ciosicb.contracts@nhs.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85149000Pharmacy servicesMiscellaneous health services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru