Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Framework Agreement for Environmental Facilities Works
OCID: ocds-kuma6s-132251
ID yr Awdurdod: AA0254
Cyhoeddwyd gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 12/02/24
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The Works include the upgrading of boundary and party wall fencing, gates,clothes lines, paths and hedges in accordance with the Welsh Housing Quality Standard (WHQS).
CPV: 45112712, 45000000, 34928200, 45112700, 45112712, 45233253, 45342000.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

City & County of Swansea

Civic Centre

Swansea

SA1 3SN

UK

Ffôn: +44 1792637242

E-bost: procurement@swansea.gov.uk

NUTS: UKL18

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.swansea.gov.uk/dobusiness

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0254

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Framework Agreement for Environmental Facilities Works

Cyfeirnod: CCS/23/080

II.1.2) Prif god CPV

45112712

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

The Works include the upgrading of boundary and party wall fencing, gates,clothes lines, paths and hedges in accordance with the Welsh Housing Quality Standard (WHQS).

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: .01 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45000000

34928200

45112700

45112712

45233253

45342000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

various locations in Swansea

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The City and County of Swansea wishes to appoint suitably qualified and experienced Contractors for inclusion on to the Council’s Contractor Framework for External Facilities Work in Residential Properties.

The Framework will consist of Two Contractors who achieve the highest scores following evaluation of the tender submissions.

The Quality and Financial Assessments will be based on based upon 30:70 (quality/cost) ratio.

Following evaluation of the quality submission and financial submission, the two highest scoring Contractors will be appointed on to the Framework. The highest scoring Contractor will be awarded the Environmental Works in the ratio of approximately 60%, second highest 40%, subject to that Contractor having the capacity to undertake the works within the Employer’s timescale.

In the event that the highest scoring Contractor is unable to undertake any of the work allocated, then the work will be awarded to the second highest scoring Contractor. Thereafter, all future projects will be awarded through the project/scheme process outlined in tender documentation .

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-016285

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

05/02/2024

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

R & M Williams Ltd

Williams House, Station Square

Neath

SA111BY

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: .01 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

1. Register your company on the eTenderWales portal (this is only required once):

— Navigate to the portal: http://etenderwales.bravosolution.co.uk

— Click the “Suppliers register here” link.

— Enter your correct business and user details.

— Note the username you chose and click “Save” when complete.

— You will shortly receive an e-mail with your unique password (please keep this secure).

— Agree to the terms and conditions and click “continue”.

2. Express an interest in the project:

— Login to the portal with your username/password.

— Click the “ITTs Open to All Suppliers” link (these are the ITTs open to any registered supplier).

— Click on the relevant ITT to access the content.

— Click the “Express Interest” button in the “Actions” box on the left-hand side of the page.

— This will move the ITT into your “My ITTs” page (this is a secure area reserved for your projects only).

— Click on the ITT code. You can now access any attachments by clicking the “Settings and Buyer Attachments” in the “Actions” box.

3. Responding to the invitation to tender:

— You can now choose to “Reply” or “Reject” (please give a reason if rejecting).

— You can now use the “Messages” function to communicate with the buyer and seek any clarification.

— Note the deadline for completion, then follow the onscreen instructions to complete the ITT.

— There may be a mixture of online and offline actions for you to perform (there is detailed online help available).

If you require any further assistance use the online help. Alternatively, the BravoSolution helpdesk can be contacted (Monday to Friday, 8:00 to 18:00) on:

— E-mail: help@bravosolution.co.uk

— Phone: +44 8003684850

(WA Ref:138978)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Legal Democratic Services and Business Intelligence

Civic Centre

Swansea

SA1 3SN

UK

E-bost: maz.ward@swansea.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/02/2024


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@swansea.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45342000Erection of fencingFencing, railing and safety equipment installation work
34928200FencesRoad furniture
45112700Landscaping workExcavating and earthmoving work
45112712Landscaping work for gardensExcavating and earthmoving work
45233253Surface work for footpathsConstruction, foundation and surface works for highways, roads

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUN440107: Framework Agreement for Environmental Facilities Works
Dyddiad Cyhoeddi: 08/06/23
Dyddiad Cau: 17/07/23
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea
FEB466865: Framework Agreement for Environmental Facilities Works
Dyddiad Cyhoeddi: 12/02/24
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea

Copyright © GwerthwchiGymru