Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: AM 333 – Externals – Deiniolen & Glasinfryn - ORP
OCID: ocds-kuma6s-138980
ID yr Awdurdod: AA0001
Cyhoeddwyd gan: Adra (Tai) Cyf
Dyddiad Cyhoeddi: 12/02/24
Dyddiad Cau: 11/03/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Cyfeiriwch at y Dogfennaeth Tendro / Refer to Tender Documents

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Adra (Tai) Cyf

caffael, PO Box 206,

Bangor

LL57 9DS

UK

caffael

+44 3001238084

caffael@adra.co.uk

http://adra.co.uk
https://www.sell2wales.gov.wales/SOCInformation.aspx
https://www.sell2wales.gov.wales/SOCInformation.aspx

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Adra (Tai) Cyf

caffael, PO Box 206,

Bangor

LL57 9DS

UK

caffael

+44 3001238084

caffael@adra.co.uk

http://adra.co.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Adra (Tai) Cyf

caffael, PO Box 206,

Bangor

LL57 9DS

UK

caffael

+44 3001238084

caffael@adra.co.uk

http://adra.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

AM 333 – Externals – Deiniolen & Glasinfryn - ORP

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Cyfeiriwch at y Dogfennaeth Tendro / Refer to Tender Documents

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=138980.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45453100 Refurbishment work
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     11 - 03 - 2024  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 04 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:138980)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Cyfeiriwch at y Dogfennaeth Tendro / Refer to tender documents

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

OneDrive_2024-02-12

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  12 - 02 - 2024

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
13/02/24 11:32ADDED FILE: Dogfennau Tendr Cymraeg / Welsh Tender Documents

Dogfennau Tendr Cymraeg / Welsh Tender Documents
13/02/24 13:07ADDED FILE: Version 2 Price Schedule - please disregard version 1

Version 2 Price Schedule - please disregard version 1
13/02/24 13:09Price Schedule - version 2

Description changed in tab 3, 4 & 7 to go with tab 2 which is - PHOTOVOLATIC SYSTEMS - PV Panels surface mounted on an existing roof, Invertor and all associated Works.
13/02/24 14:05ADDED FILE: Version 2 Price Schedule - please disregard version 1

Version 2 Price Schedule - please disregard version 1
13/02/24 14:06Version 2 Price Schedule - please disregard version 1

Version 2 Price Schedule re uploaded (previous upload had error with opening)- please disregard version 1
Prif Gyswllt: caffael@adra.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: caffael@adra.co.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: caffael@adra.co.uk

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45453100Refurbishment workOverhaul and refurbishment work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
12/02/24OneDrive_2024-02-12Dogfennaeth Tendro / Tender Documents118.39 MB10
13/02/24CymraegDogfennau Tendr Cymraeg / Welsh Tender Documents 3.20 MB5
13/02/24OneDrive_2024-02-13Version 2 Price Schedule - please disregard version 1 794.00 bytes4
13/02/24OneDrive_2024-02-13Version 2 Price Schedule - please disregard version 1 1017.43 KB3

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru