Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Pensarn Piling Contract - 128 Dwellings
OCID: ocds-kuma6s-138990
ID yr Awdurdod: AA79465
Cyhoeddwyd gan: Creating Enterprise C.I.C
Dyddiad Cyhoeddi: 12/02/24
Dyddiad Cau: 23/02/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: CE wishes to select a contractor (“the Contractor”), to carry out piling (“the Works”) on the Pensarn site (“the Site”) as described in the Contract Documents. CE is the main contractor for the development of the Site so the Contractor will technically be a subcontractor. However, as the JCT Intermediate Building Contract with contractor’s design 2016 is the form of contract being used for the Works, for consistency we have referred to the contractor for the Works being procured as “the Contractor” in this ITT, the procurement documents, and the Contract Documents.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Creating Enterprise C.I.C

Commercial, Morfa Gele, North Wales Business Park,

Cae Eithin, Abergele

LL22 8LJ

UK

Gethin Roberts

+44 1492588980

gethin.roberts@creatingenterprise.org.uk

http://www.creatingenterprise.org.uk
http://www.sell2wales.gov.wales
http://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Creating Enterprise C.I.C

Commercial, Morfa Gele, North Wales Business Park,

Cae Eithin, Abergele

LL22 8LJ

UK

Gethin Roberts

+44 1492588980

gethin.roberts@creatingenterprise.org.uk

http://www.creatingenterprise.org.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Creating Enterprise C.I.C

Commercial, Morfa Gele, North Wales Business Park,

Cae Eithin, Abergele

LL22 8LJ

UK

Gethin Roberts

+44 1492588980

gethin.roberts@creatingenterprise.org.uk

https://drive.google.com/drive/folders/148DU9CfEZjRPpsf9zBzjFZlCW96xDTU5?usp=drive_link

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Pensarn Piling Contract - 128 Dwellings

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

CE wishes to select a contractor (“the Contractor”), to carry out piling (“the Works”) on the Pensarn site (“the Site”) as described in the Contract Documents. CE is the main contractor for the development of the Site so the Contractor will technically be a subcontractor. However, as the JCT Intermediate Building Contract with contractor’s design 2016 is the form of contract being used for the Works, for consistency we have referred to the contractor for the Works being procured as “the Contractor” in this ITT, the procurement documents, and the Contract Documents.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=138990.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

128 New Dwellings

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     23 - 02 - 2024  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   19 - 04 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

See ITT and Tender Documentation

Tender documents can be accessed via the Google Drive Link below

https://drive.google.com/drive/folders/148DU9CfEZjRPpsf9zBzjFZlCW96xDTU5?usp=drive_link

(WA Ref:138990)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

ITT PCR 2015 version(14278472.10)
PAS 91-2013_A1-2017(14279904.4)
Social Value Matrix(14293594.5)
Pensarn - CSA - Piling Sell2Wales

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  12 - 02 - 2024

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - I gyd
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
12/02/24ITT PCR 2015 version(14278472.10)ITT137.95 KB1
12/02/24PAS 91-2013_A1-2017(14279904.4)PAS 91 Questionnaire1.66 MB2
12/02/24Social Value Matrix(14293594.5)Social Value Matrix20.22 KB1
12/02/24Pensarn - CSA - Piling Sell2WalesCSA38.57 KB1

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru